×

Dėkojame, kad apsilankėte naujojoje švietimui ir mokymui skirtoje interneto svetainėje. Šiuo metu informacija daugumoje puslapių pateikiama tik anglų kalba, tačiau svetainė verčiama į kitas 23 oficialiąsias ES kalbas. Kai tik puslapiai bus išversti, juos atnaujinsime.

Apie išteklius ir priemones

Komisija parengė įvairių priemonių, skirtų padėti valstybėms narėms ir jų piliečiams.

ES renka nemažą kiekį informacijos, susijusios su švietimu, mokymu ir profesiniu tobulinimusi visose valstybėse narėse, todėl labai svarbu, kad šiomis žiniomis būtų patikimai dalijamasi ir suteikiami ištekliai, kurių reikia pageidaujantiesiems pradėti pirmą švietimo proceso etapą arba pereiti į kitą. Šiame puslapyje pateikiamas ES siūlomų pagalbinių priemonių ir išteklių, skirtų naudoti daugelyje švietimo programų, sąrašas.

Finansavimo trūkumas daugeliui užkerta kelią siekti tolesnių asmeninio tobulinimosi tikslų, todėl informacija apie galimybes gauti finansavimą įvairiausioms Europos Sąjungoje teikiamoms švietimo ir mokymo galimybėms yra nepaprastai svarbi būsimiems ir esamiems studentams.

Su išsamiais ES švietimo politikos rėmimo dokumentais, įskaitant mokslinių tyrimų ir statistikos duomenis, galima susipažinti naudojantis Švietimo ir mokymo interneto svetaine. Joje taip pat rasite nuorodų į kitas naudingas priemones, kurias ES parengė siekdama padėti mokslinius tyrimus vykdantiems asmenims.

Ši svetainė parengta visų pirma siekiant patenkinti ES piliečių norą turėti geresnių galimybių gauti informacijos apie švietimą. Prieš imdamasi ją rengti Komisija domėjosi, kokių švietimui skirtų Europos Komisijos interneto svetainių pakeitimų ir patobulinimų jie pageidautų. Kai kurie dažniausi klausimai surinkti puslapyje „Atsakymai į jūsų klausimus“.