×

Hvala vam što ste posjetili nove internetske stranice „Obrazovanje i osposobljavanje”. Većina stranica za sada je dostupna samo na engleskom jeziku, ali u tijeku je prijevod na ostala 23 službena jezika EU-a. Ažurirat ćemo stranice čim prijevodi budu dostupni.

O resursima i alatima

Komisija je razvila niz alata za potporu državama članicama i njihovim građanima.

EU prikuplja znatne količine informacija koje se odnose na obrazovanje, osposobljavanje i profesionalni razvoj u državama članicama. Želimo to znanje podijeliti s građanima i pružiti im resurse za prvi ili sljedeći korak u obrazovanju. Na ovoj se stranici nalazi popis alata i resursa koji služe kao potpora obrazovnim programima koji postoje u EU-u.

Za ostvarivanje obrazovnih ciljeva mnogima je potrebna financijska potpora. Stoga je za buduće i sadašnje studente ključan pristup informacijama o financiranju za cijeli spektar obrazovanja i osposobljavanja u EU-u.

Na internetskoj stranici Obrazovanje i osposobljavanje dostupni su svi dokumenti kojima se podupiru obrazovne politike EU-a , uključujući podatke o istraživanjima i ostale statističke podatke, te poveznice na druge korisne alate koje je EU prikupio kako bi pomogao osobama koje žele saznati više o toj temi.

Ta je internetska stranica u velikoj mjeri rezultat želje građana EU-a da se olakša pristup informacijama o obrazovanju. Prije izrade te stranice Komisija je postavila pitanje što građani žele od Komisije u pogledu internetskih resursa u području obrazovanja. Neka od najčešćih pitanja navedena su na stranici Pitanja i odgovori