×

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin nua Oideachais agus Oiliúna.  Is i mBéarla amháin atá formhór na leathanach faoi láthair.  Mar sin féin, tá an suíomh á aistriú go gach ceann de na 23 theanga oifigiúla eile de chuid an Aontais.  Déanfar na leathanaigh a nuashonrú a luaithe a chuirfear na haistriúcháin ar fáil.

Eolas faoi acmhainní agus uirlisí

Tá cineálacha éagsúla uirlisí ceaptha ag an gCoimisiún chun tacú leis na Ballstáit agus lena saoránaigh.

Bailíonn an tAontas Eorpach neart faisnéise a bhaineann leis an oideachas, leis an oiliúint agus leis an bhforbairt ghairmiúil sna Ballstáit. Tá sé ríthábhachtach an t-eolas sin a roinnt agus na hacmhainní is gá a chur ar fáil do dhaoine le gur féidir leo an chéad chéim, nó an chéad chéim eile, san oideachas a thabhairt. Ar an leathanach seo tá liosta d’uirlisí agus d’acmhainní a thacaíonn lena lán de na cláir oideachais a chuireann an tAontas ar fáil.

Mura n-éiríonn le daoine maoiniú a fháil, is minic nach féidir leo leanúint ar aghaidh chun a spriocanna oideachais a bhaint amach. Tá sé iontach tábhachtach, dá bhrí sin, do mhic léinn nua agus do dhaoine atá ina mic léinn cheana go mbeadh rochtain acu ar fhaisnéis faoin maoiniú atá ar fáil i ngach gné de réimse an oideachais agus na hoiliúna san Aontas.

Ar an suíomh gréasáin ‘Oideachas agus Oiliúint’ tá liosta cuimsitheach de dhoiciméid a thacaíonn le beartais oideachais an Aontais, mar shampla taifid taighde agus staidrimh. Ina theannta sin, tá naisc chuig uirlisí úsáideacha eile atá curtha i dtoll a chéile ag an Aontas chun cabhrú le daoine ina gcuid taighde.

Toradh, den chuid is mó, is ea an suíomh gréasáin seo ar an mian atá ag saoránaigh an Aontais feabhas a chur ar an gcaoi a bhfaigheann daoine faisnéis faoi chúrsaí oideachais. Sular fhorbair an Coimisiún an suíomh seo, d’fhiafraigh sé de dhaoine ar mhaith leo go n-athrófaí nó go bhfeabhsófaí in aon slí an fhaisnéis a chuireann an Coimisiún ar fáil ar líne faoi chúrsaí oideachais. Ar an leathanach ‘Freagraí ar do cheisteanna’ tá taifead ar chuid de na ceisteanna agus na hábhair imní is mó a fuarthas.