×

Suurin osa uuden koulutussivuston sisällöstä on tällä hetkellä saatavilla ainoastaan englanniksi.    Sivuja käännetään parhaillaan EU:n muille virallisille kielille, ja kaikki kieliversiot lisätään sivustolle niiden valmistuttua. 

Tietolähteet ja apuvälineet

Komissio on kehittänyt lukuisia tietolähteitä EU-maiden ja niiden kansalaisten avuksi.

EU kerää jäsenvaltioistaan monenlaista koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen liittyvää tietoa ja jakaa sitä eteenpäin. Tällaisesta tiedosta on hyötyä esimerkiksi henkilökohtaisessa päätöksenteossa opintojen suunnittelussa. Tällä sivulla on lueteltu EU:n lukuisia koulutusohjelmia tukevia välineitä ja resursseja.

Opintojen suunnittelussa rahoitus on usein ratkaisevassa roolissa. Siksi on olennaista tietää, mitä rahoitusmahdollisuuksia on tarjolla EU:ssa opiskelua varten.

EU:n koulutusverkkosivuilla on suuri määrä EU:n koulutuspolitiikkaan liittyviä tausta-asiakirjoja, kuten tutkimuksia ja tilastoja, sekä linkkejä muihin hyödyllisiin koulutusalan EU-välineisiin.

Tämä sivusto on saanut alkunsa pitkälti EU:n kansalaisten toiveesta saada paremmin tietoa koulutuksesta. Sivustoa kehitettäessä Euroopan komissio kysyi sivuston käyttäjiltä, miten komission koulutusalan verkkotiedotusta pitäisi muuttaa tai parantaa. Yleisimmät käyttäjien esittämät kysymykset vastauksineen on koottu Usein kysyttyä -sivulle.