×

Täname, et külastasite uut hariduse ja koolituse veebisaiti. Enamik selle sisust on esialgu ainult inglise keeles. Praegu tõlgitakse kogu veebisaiti ka ELi ülejäänud 23 ametlikku keelde. Ajakohastame veebisaiti kohe, kui tõlked on valmis.

Abimaterjalide ja -vahendite tutvustus

Komisjon on välja töötanud rea abimaterjale ja -vahendeid, mida saavad kasutada nii liikmesriigid kui ka kodanikud.

EL kogub märkimisväärsel hulgal teavet hariduse, koolituse ja ametialase arengu kohta liikmesriikides. Seetõttu on ülimalt tähtis jagada neid teadmisi usaldusväärselt ning pakkuda liikmesriikidele vahendeid, millega toetada inimesi haridusteele asumisel või seal edasi liikumisel. Sellelt lehelt leiate loetelu ELi paljusid haridusprogramme toetavatest vahenditest ja materjalidest.

Ilma rahaliste vahenditeta on inimestel tihti raske oma hariduslikke eesmärke teoks teha. Seepärast on äärmiselt oluline, et kõik, kes soovivad ELis õppima asuda või haridusteed jätkata, leiaksid teavet rahastamisvõimaluste kohta.

Hariduse ja koolituse veebisaidi kaudu on kättesaadavad põhjalikud ELi hariduspoliitikat toetavad dokumendid, sealhulgas teadusuuringud ja statistilised andmed, nagu ka lingid muudele kasulikele materjalidele, mille EL on koostanud selleks, et aidata üksikisikuid nende uurimistöös.

See veebisait lähtub suures osas ELi kodanike soovist parandada inimeste juurdepääsu haridusteabele. Enne veebisaidi koostamise alustamist küsis komisjon inimestelt, mida nad sooviksid komisjoni haridusteemalistel veebilehtedel muuta või täiustada. Mõned kõige sagedasemad päringud ja küsimused leiate küsimuste ja vastuste lehelt.