×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Πληροφορίες για τους πόρους και τα εργαλεία

Η Επιτροπή έχει αναπτύξει μια σειρά εργαλείων που σχεδιάστηκαν για να παρέχουν στήριξη στα κράτη μέλη και τους πολίτες τους.

Η ΕΕ συλλέγει μεγάλες ποσότητες πληροφοριών σχετικά με την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική εξέλιξη στα κράτη μέλη. Συνεπώς, η ανταλλαγή γνώσεων με αξιόπιστο τρόπο — και η παροχή των πόρων που χρειάζονται οι ενδιαφερόμενοι για να κάνουν το πρώτο ή το επόμενο βήμα τους στην εκπαίδευση — είναι πρωταρχικής σημασίας. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε μια σειρά εργαλείων και πόρων, τα οποία παρέχουν στήριξη σε πολλά από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η ΕΕ.

Χωρίς χρηματοδότηση, οι ενδιαφερόμενοι συχνά δεν είναι σε θέση να προχωρήσουν περαιτέρω στην επίτευξη των εκπαιδευτικών τους στόχων. Κατά συνέπεια, η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση, για όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην ΕΕ, είναι ζωτικής σημασίας για τους σημερινούς και τους μελλοντικούς σπουδαστές.

Μέσω του ιστότοπου EAT μπορείτε να βρείτε κατατοπιστικά έγγραφα για τις εκπαιδευτικές πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων αρχείων έρευνας και στατιστικών, καθώς και συνδέσμους προς άλλα χρήσιμα εργαλεία που έχει δημιουργήσει η ΕΕ για να βοηθά τους ενδιαφερομένους στην έρευνά τους.

Ο ιστότοπος αυτός διαμορφώνεται, σε μεγάλο βαθμό, με τη βοήθεια των πολιτών της ΕΕ που επιθυμούν να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι αναζητούν πληροφορίες στον τομέα της εκπαίδευσης. Προτού δημιουργήσει τον ιστότοπο, η Επιτροπή ζήτησε να μάθει τι θα επιθυμούσαν οι ενδιαφερόμενοι να αλλάξει ή να βελτιωθεί σε σχέση με τη διαδικτυακή παρουσία της Επιτροπής στον εκπαιδευτικό τομέα. Ορισμένες από τις πιο συχνές ερωτήσεις και απορίες έχουν καταγραφεί στη σελίδα Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας.