×

Děkujeme, že jste zavítali na internetové stránky věnované vzdělávání a odborné přípravě.  Většina stránek je v současné době k dispozici pouze v angličtině.  Stránky se však již překládají do ostatních 23 úředních jazyků EU a budou aktualizovány, jakmile budou příslušné překlady k dispozici.

Informace o dostupných zdrojích a nástrojích

Na podporu členských států a jejich občanů vytvořila Komise řadu nástrojů.

Evropská unie shromažďuje významné množství informací týkajících se vzdělávání, odborné přípravy a profesního rozvoje, a to ze všech členských zemí. Nezbytné je ovšem rovněž tyto poznatky spolehlivým způsobem sdílet a poskytovat občanům nezbytné zdroje k tomu, aby se mohli vydat směrem k prohloubení svých znalostí a získání dalšího vzdělání. Na této stránce najdete seznam nástrojů a zdrojů, které doplňují celou řadu vzdělávacích programů, jež EU nabízí.

Bez potřebných prostředků se lidé často ocitají v situaci, kdy nemohou ve svém vzdělávání dále pokračovat. Dostupnost informací o možnostech financování různých typů vzdělání a odborné přípravy v EU má proto pro budoucí i stávající studenty velký význam.

Soubor podkladů souvisejících s politikami EU v oblasti vzdělávání, včetně výzkumných a statistických záznamů a odkazů na nástroje pro výzkumné pracovníky, můžete získat na stránkách EAT.

Tato stránka vznikla na základě přání občanů EU, kteří mají zájem o lepší přístup k informacím o vzdělávání. Tento nedostatek Komisi byl zjištěn v rámci průzkumu ohledně toho, jaké poskytuje v této oblasti informace na internetu. Některé z nejčastěji zmiňovaných požadavků respondentů najdete na stránce s odpověďmi na vaše dotazy.