×

Благодарим за посещението на новия уебсайт за образование и обучение. По-голямата част от страниците в момента са достъпни само на английски, но преводът на уебсайта на останалите 23 официални езика на ЕС е в ход. Ще актуализираме страниците веднага щом преводите са налични.

За ресурсите и инструментите

Комисията е разработила набор от инструменти в подкрепа на държавите членки и техните граждани.

ЕС събира значително количество информация относно образованието, обучението и професионалното развитие в държавите членки. Затова надеждното споделяне на това знание и предоставянето на ресурсите, необходими на отделните лица да направят първата или следващата стъпка в своето образование, са от голямо значение. На тази страница е предоставен списък от инструменти и ресурси, чрез които се подкрепят много образователни програми, предлагани от ЕС.

Без финансиране отделните хора често не успяват да постигнат образователните си цели. Затова информацията за достъпа до финансиране в целия спектър на образованието и обучението в ЕС е от водещо значение за бъдещите и продължаващите образованието си студенти.

На уебсайта „Образование и обучение“ са достъпни подробни документи в подкрепа на политиките на ЕС за образование, включително изследователска и статистическа документация, както и връзки към други полезни инструменти на ЕС, които могат да помогнат на отделни лица при техните изследвания.

Този уебсайт до голяма степен е продукт на желанието на гражданите на ЕС за подобряване на достъпа им до информация за образованието. Преди да бъде разработен този уебсайт, Комисията се допита до хората какво искат да се промени или подобри по отношение на нейното онлайн присъствие по въпросите на образованието. Някои от най-често задаваните въпроси и изразявани опасения са описани на страницата Отговори на вашите въпроси.