Cad atá á dhéanamh ag an AE maidir le gairmoideachas agus gairmoiliúint?

De réir phróiseas Chóbanhávan Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. , oibríonn an Coimisiún Eorpach i gcomhar le rialtais náisiúnta, le heagraíochtaí fostaitheoirí, le heagraíochtaí oibrithe agus le tíortha nach bhfuil san AE chun:

  • feabhas a chur ar cháilíocht na hoiliúna (oideachas tosaigh, forbairt leanúnach);
  • feabhas a chur ar cháilíocht múinteoirí, oiliúnóirí agus gairmithe eile san earnáil;
  • cúrsaí a chur in oiriúint don mhargadh saothair.

Cén chaoi a bhfuil sé á dhéanamh sin?

Úsáidtear na nithe seo chun na spriocanna sin a bhaint amach:

Tá dhá ghníomhaireacht ag an gCoimisiún a chuidíonn leis i ndáil le gairmoideachas agus gairmoiliúint:

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Faoi chuimsiú ET2020, rachaidh meitheal um ghairmoideachas agus um ghairmoiliúint English (en) i mbun oibre go grod in 2014.

Tuilleadh eolais