Namen evropskega sistema kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET) je:

  • olajšati preverjanje in priznavanje praktičnih spretnosti in znanj, pridobljenih v različnih sistemih in državah, ki bi tako lahko štele za poklicne kvalifikacije,
  • olajšati mobilnost med različnimi državami in učnimi okolji,
  • povečati združljivost različnih sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi ter kvalifikacij, ki jih omogočajo,
  • povečati zaposljivost mladih s končanim poklicnim šolanjem ter zaupanje delodajalcev, da kvalifikacije iz poklicnega šolanja temeljijo na določenih spretnostih in znanju.

Več informacij

Zakonodaja/pobude EU