Cieľom Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) je:

  • uľahčiť ľuďom získanie potvrdenia a uznania pracovných zručností a poznatkov získaných v rôznych systémoch a krajinách, aby si ich mohli započítať do odbornej kvalifikácie,
  • zvýšiť atraktivitu pohybu medzi rôznymi krajinami a odlišným vzdelávacím prostredím,
  • zlepšiť súlad medzi rôznymi systémami odborného vzdelávanie a prípravy (VET) v celej Európe a kvalifikáciami, ktoré ponúkajú,
  • zvýšiť zamestnateľnosť absolventov VET a dôveru zamestnávateľov, že každá kvalifikácia VET si vyžaduje osobitné zručnosti a znalosti.