Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālās izglītības un apmācības jomā (ECVET):

  • sekmē dažādās valstīs un izglītības sistēmās iegūto profesionālo prasmju un zināšanu apstiprināšanu un atzīšanu, lai varētu saņemt tās visas apkopojošu apliecinājumu;
  • veicina mobilitāti starp dažādām valstīm un mācību vidēm;
  • nostiprina dažādu Eiropas profesionālās izglītības un apmācības (PIA) sistēmu un to piedāvāto diplomu savietojamību;
  • sekmē PIA diplomandu nodarbināmību un vairo izpratni darba devēju vidū par to, ka katrs PIA diploms un apliecinājums paredz īpašas prasmes un zināšanas.