Az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) célja, hogy segítségével:

  • az emberek könnyebben tudják érvényesíttetni és elismertetni különböző képzési rendszerekben és országokban elsajátított szakmai készségeiket és ismereteiket annak érdekében, hogy azokat be tudják számíttatni szakmai képesítések megszerzése során;
  • vonzóbbá váljanak az országok és képzési rendszerek közötti mobilitást biztosító lehetőségek;
  • javuljon a kompatibilitás az Európában működő különböző szakképzési rendszerek és az általuk kiadott képesítések között;
  • javuljon a szakiskolákból kikerülő és a munkaerőpiacra belépő munkavállalók foglalkoztathatósága, a munkáltatók pedig jobban megbízhassanak abban, hogy a szakképesítések elnyerése minden esetben meghatározott készségek és ismeretek elsajátításán alapul.