Det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET) skal:

  • gøre det lettere for folk at få godkendt og anerkendt deres arbejdsrelaterede færdigheder og viden erhvervet under forskellige systemer og i forskellige lande – så de kan medregnes i deres faglige kvalifikationer
  • gøre det mere attraktivt at flytte mellem forskellige lande og læringsmiljøer
  • gøre de forskellige uddannelsessystemer rundt om i Europa og de kvalifikationer, de tilbyder, mere kompatible
  • gøre det lettere for erhvervsuddannede at finde arbejde og øge arbejdsgivernes tiltro til de specifikke færdigheder og den specifikke viden, som hver erhvervsuddannelse giver.