Hvad går det ud på?

Arbejdsmarkedet udvikler sig konstant. De færdigheder, kompetencer og kvalifikationer, der er behov for, ændres med tiden. For at være forberedt på disse ændringer må folk have en række grundlæggende færdigheder inden for blandt andet læsning, matematik, fremmedsprog, naturfag og teknologi.

Tværfaglige færdigheder, såsom evnen til at lære og tage initiativ, kan hjælpe folk med at håndtere vores tids varierede og uforudsigelige karrieremønstre. Iværksætterevner bidrager til beskæftigelsen, især blandt unge mennesker, og oprettelsen af nye virksomheder.

Det er desuden vigtigt at forbedre kortlægning og forvaltning af udbuddet af efterspurgte færdigheder, kompetencer og kvalifikationer og hjælpe med at forebygge kvalifikationskløfter og misforhold. Det er afgørende med effektiv kommunikation mellem arbejdsmarkedet og uddannelsessektoren.

Hvad er der gjort indtil videre?

Europæiske initiativer for udvikling af færdigheder:

  • Initiativet Nytænkning på uddannelsesområdet giver konkret rådgivning om, hvordan medlemslandene kan investere i færdigheder for bedre samfundsøkonomiske resultater.
  • I 2006 blev der vedtaget en henstilling om nøglekompetencer for livslang læring for at hjælpe EU-landene med at fremme udviklingen af nøglekompetencer for alle som led i deres strategier for livslang læring. I januar 2018 fremsatte Europa-Kommissionen et forslag om en opdatering af denne henstilling.
  • Det storstilede samarbejde om digitale job er et partnerskab med mange parter, som skal tackle manglen på IKT-færdigheder og de tusindvis af ledige IKT-relaterede stillinger.
  • Handlingsplanen for iværksætteri 2020 udgør grundlaget for en afgørende indsats for at frigøre Europas iværksætterpotentiale, fjerne eksisterende hindringer og revolutionere iværksætterkulturen i Europa.

Europæiske initiativer til at forvalte tilgængeligheden af efterspurgte færdigheder:

  • ESCO er den flersprogede klassificering af europæiske færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv. Den introducerer en standardterminologi på 25 europæiske sprog og kategoriserer færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv, som er relevante for EU's arbejdsmarked og uddannelsessystemer.
  • EU-oversigten over kvalifikationer hjælper med regelmæssig overvågning af forventede efterspurgte færdigheder og evaluering af færdigheder på nationalt og europæisk plan. Det er et centralt kontaktpunkt, som leverer data, information og viden om tendenserne for færdigheder inden for forskellige erhverv og sektorer på nationalt og europæisk plan.

Hvad er de næste skridt?

  • ESCO skal fortsat tilpasses til den aktuelle situation på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemerne.
  • ESCO skal indarbejdes i Europass-CV'et, EU-oversigten over kvalifikationer og EURES.
  • Fortsat overvågning af tendenserne med hensyn til udviklede og efterspurgte færdigheder – EU-oversigten over kvalifikationer.