×

Det här är vår nya webbplats om utbildning. De flesta sidorna finns än så länge bara på engelska. Vi håller på att översätta webbplatsen till de andra 23 EU-språken och lägger ut de nya språkversionerna så snart de är klara.

Utbildningsöversikten

Utbildningsöversikten är kommissionens viktigaste årliga rapport om utbildning i EU.

Att stärka utbildningen är ett viktigt led i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. Med sina internationella jämförelser och landanalyser bidrar utbildningsöversikten till diskussionerna om vilka frågor och nationella utbildningsreformer som ska prioriteras.

Utbildningsöversikten bygger på en stor mängd kvantitativa och kvalitativa uppgifter, bland annat statistik från Eurostat, studier och undersökningar från OECD och analyser av utbildningssystemen från Eurydicenätverket. Den utgör därmed den mest tillförlitliga och aktuella informationskällan för jämförelser mellan EU-länderna.

Den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (”Utbildning 2020”) ska hjälpa EU-länderna att utbyta bästa praxis och lära av varandra. Med samarbetet vill man bidra till följande sex mål för 2020:

1. Andelen elever som slutar skolan i förtid ska vara lägre än 10 procent. 

2. Andelen 30–34-åringar som har någon form av högre utbildning ska vara 40 procent.

3. Andelen barnen som deltar i förskoleverksamhet ska vara 95 procent.

4. Andelen elever med dåliga kunskaper i läsning, matematik och naturkunskap ska vara lägre än 15 procent.

5. Sysselsättningsgraden bland nyutexaminerade från högskoleutbildningar ska vara 82 procent.

6. Andelen vuxna som deltar i livslångt lärande ska vara 15 procent.

Dessutom följer man utvecklingen när det gäller språkundervisning, vuxnas färdigheter, läraryrket, investeringar i utbildningssystemen, it i utbildningen, entreprenörskap i utbildningen och yrkesutbildning.

Kommissionär Tibor Navracsics presenterade 2018 års utbildningsöversikt den 16 oktober 2018.

Här nedan hittar du alla publikationer om utbildningsöversikten 2018 (EU-rapporten, landsrapporter, faktablad, infografik, faktablad om EU:s riktvärden samt statistik, kartor och diagram).

Faktabladen och infografiken om respektive land finns på de olika ländernas språk.

Landsrapporterna kommer också att finnas på ländernas språk.

Hämta publikationerna

Webbsidan uppdateras ständigt med nya publikationer. 

 

EU-rapporten
Utbildningsöversikten med en analys för hela EU (på engelska)
Faktablad om EU
En tvåsidig sammanfattning av utbildningsöversikten 2018 (på engelska)
Infografik om EU
Infografik om EU:s riktvärden för utbildning på alla EU-språk
Alla landsrapporter i en enda publikation
Alla 28 landsrapporter i en enda volym (på engelska)
Landsrapporter, faktablad och infografik för de enskilda länderna
Landsrapporter, faktablad och infografik (på engelska)
Broschyr om EU:s riktvärden
En tvåsidig sammanfattning med statistik för EU och länderna om EU:s riktvärden för utbildning (på engelska, franska och tyska)

Statistik

Det finns aktuella uppgifter, kartor och diagram om EU:s riktmärken för utbildning som du kan skräddarsy efter dina behov på Eurostats särskilda utbildningssida.

Frågor

Du kan mejla dina frågor om utbildningsöversikten till eac-monitor@ec.europa.eu

Du kan också följa oss på Twitter: @EUErasmusplus och #ETMonitor