Utbildningsöversikten

Utbildningsöversikten är kommissionens viktigaste årliga rapport om utbildning i EU.

Vad är utbildningsöversikten?

För åttonde året i rad har vi i utbildningsöversikten 2019 sammanställt en mängd uppgifter för att visa hur EU-ländernas utbildningssystem har utvecklats.

Översikten visar ländernas framsteg mot målen i EU:s utbildningsstrategi Utbildning 2020 och redogör för de utbildningsåtgärder som har vidtagits som ett led i den europeiska planeringsterminen.

I utbildningsöversikten föreslås också utbildningsreformer för att få de nationella utbildningssystemen att bättre tillgodose samhällets och arbetsmarknadens behov.

Dessutom bidrar översikten till att kartlägga de områden där EU bör koncentrera stödet till utbildning och kompetensutveckling i sin nästa långtidsbudget.

I utbildningsöversikten ingår en jämförelse mellan de olika länderna och 28 landsrapporter.

Utbildningsöversikten 2019

Kommissionär Tibor Navracsics presenterade 2019 års utbildningsöversikt vid det andra toppmötet om utbildning den 26 september 2019.

Det här året står lärarna i centrum. Lärarna anses vara den faktor som har störst betydelse för elevernas inlärning i skolan.

Med hjälp av nya data visar utbildningsöversikten vilka gemensamma utmaningar som EU-länderna står inför när det gäller att locka till sig och behålla de bästa lärarna. Utmaningarna lär bli ännu större de kommande tio åren då en våg av pensioneringar av erfarna lärare väntas.

Årets utgåva av utbildningsöversikten utgör en milstolpe, eftersom det är tio år sedan EU införde sin utbildningsstrategi för 2020. EU-länderna har gjort stora framsteg med att få fler att utbilda sig sedan EU införde sina riktvärden 2009.

Men cirka 20 procent av 15-åringarna i Europa löper fortfarande risk för s.k. utbildningsfattigdom, eftersom de saknar grundläggande färdigheter i läs- och skrivkunnighet, matematik och naturvetenskapliga ämnen. Dessutom följer man utvecklingen när det gäller språkkunskaper, vuxenutbildning, läraryrket, investeringar i utbildningssystemen, it-utbildning, entreprenörsutbildning och yrkesutbildning.

Här nedan hittar du alla publikationer om utbildningsöversikten 2019: EU-rapporten, landsrapporter, faktablad, infografik, faktablad om EU:s riktvärden samt statistik, kartor och diagram (på engelska och respektive lands språk). 

 

Hämta publikationerna

EU-rapporten
Utbildningsöversikten med en analys för hela EU (på engelska)
EU-rapporten – sammanfattning
De viktigaste punkterna i utbildningsöversikten (med en analys för hela EU) och landsrapporterna (åtta sidor)
Faktablad om EU
En tvåsidig sammanfattning av utbildningsöversikten 2019 (på engelska)
Infografik om EU
Infografik om EU:s riktvärden för utbildning på alla EU-språk
Alla landsrapporter i en enda publikation
Alla 28 landsrapporter i en enda volym (på engelska)
Landsrapporter, faktablad och infografik för de enskilda länderna
Landsrapporter, faktablad och infografik (på engelska)
Broschyr om EU:s riktvärden
En tvåsidig sammanfattning med statistik för EU och medlemsländerna om EU:s riktvärden för utbildning (på engelska, franska och tyska)

Läs mer

Utbildningsöversikten 2018.

Utbildningsstatistik från Eurostat med aktuella uppgifter, kartor och diagram om EU:s riktmärken för utbildning.

Eurydice-nätverket publicerar information om EU-ländernas utbildningssystem samt jämförande rapporter om specifika frågor, indikatorer och statistik (bland annat strukturella indikatorer för utbildningssystemen i Europa).

Mejla dina frågor om utbildningsöversikten till eac-monitor@ec.europa.eu.