×

Zahvaljujemo se vam za obisk novega spletišča o izobraževanju in usposabljanju.  Večina strani je trenutno na voljo samo v angleščini,  vendar je v teku prevajanje spletišča v 23 uradnih jezikov EU.   Strani bomo posodobili, takoj ko bodo prevodi na voljo.

Pregled izobraževanja in usposabljanja

Pregled izobraževanja in usposabljanja je vodilna letna publikacija Evropske komisije o izobraževanju in usposabljanju v EU.

Ključni del strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast je krepitev izobraževanja in usposabljanja. Pregled izobraževanja in usposabljanja zagotavlja mednarodne primerjave in analize po državah ter spodbuja razpravo o prednostnih vprašanjih na področju izobraževanja in usposabljanja ter reformah nacionalnih izobraževalnih sistemov.

Pregled izobraževanja in usposabljanja črpa iz različnih kvantitativnih in kvalitativnih virov, med njimi so podatki Eurostata, študije in ankete Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter analiza sistemov izobraževanja mreže Eurydice. Pregled je zanesljiv in ažuren vir informacij za medsebojno učenje 28 držav članic EU.

Strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) je forum, ki državam članicam omogoča izmenjavo najboljših praks in medsebojno učenje. Do leta 2020 naj bi uresničili šest ciljev:

1. zmanjšati delež osipnikov v izobraževanju in usposabljanju na manj kot 10 % 

2. doseči 40-odstotni delež oseb, starih od 30 do 34 let, s terciarno izobrazbo

3. doseči 95-odstotno vključenost v predšolsko vzgojo in varstvo

4. zmanjšati slabe rezultate pri branju, matematiki in naravoslovju na manj kot 15 %

5. doseči 82-odstotno stopnjo zaposlenosti novih diplomantov

6. doseči 15-odstotni delež odraslih v izobraževalnih programih

Druga prednostna področja vključujejo jezike, kompetence odraslih, učitelje, vlaganja v izobraževanje in usposabljanje, IKT v izobraževanju, podjetništvo v izobraževanju in poklicno izobraževanje in usposabljanje.

Pregled izobraževanja in usposabljanja 2018 je 16. oktobra 2018 predstavil evropski komisar Tibor Navracsics.

Spodaj so navedene nove publikacije v zvezi s pregledom za leto 2018 (poročila EU in poročila za posamezne države, informativni pregledi, infografike, zloženka z merili uspešnosti EU, prilagodljivi nabori podatkov, zemljevidi in grafikoni).

Informativni pregledi po državah in infografike so na voljo v jezikih držav članic.

Sredi novembra bodo na voljo tudi prevodi poročil za posamezne države.

Dokumenti za prenos

Spletno stran redno posodabljamo z novimi dokumenti (takoj ko so na voljo). 

 

Poročilo EU
Poročilo o pregledu izobraževanja in usposabljanja (analiza EU) v angleščini
Informativni pregled EU
Dokument na dveh straneh predstavi pregled izobraževanja in usposabljanja 2018 v angleščini.
Infografike EU
Infografike s podatki o merilih uspešnosti EU na področju izobraževanja in usposabljanja v vseh jezikih EU.
Vsa poročila za posamezne države v enem dokumentu
Vseh 28 poročil za posamezne države v enem zvezku (v angleščini)
Poročila za posamezne države, informativni pregledi in infografike (po državah)
Poročila za posamezne države, informativni pregledi po državah in infografike (v angleščini)
Zloženka z merili uspešnosti EU
Dokument, ki na dveh straneh predstavi podatke o merilih uspešnosti EU na področju izobraževanja in usposabljanja v nemščini, angleščini, francoščini.

Uporaba podatkov

Najnovejši in prilagodljivi nabori podatkov, zemljevidi in grafikoni v zvezi z merili uspešnosti EU na področju izobraževanja in usposabljanja so na voljo na namenskih spletnih straneh Eurostata.

Vprašanja

Vprašanja v zvezi s pregledom pošljite na: eac-monitor@ec.europa.eu

Spremljajte nas tudi na Twitterju: @EUErasmusplus in #ETMonitor.