Pregled izobraževanja in usposabljanja

Pregled izobraževanja in usposabljanja je vodilna letna publikacija Evropske komisije o izobraževanju in usposabljanju v EU.

Kaj je Pregled izobraževanja in usposabljanja

Že osmo leto zapored Pregled izobraževanja in usposabljanja predstavlja številne podatke o razvoju nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja po vsej Evropski uniji (EU).

Poročilo ugotavlja napredek posameznih držav pri doseganju ciljev strateškega okvira Izobraževanje in usposabljanje 2020 (ET 2020) za evropsko sodelovanje na teh področjih. Omogoča tudi vpogled v ukrepe, sprejete za reševanje vprašanj, povezanih z izobraževanjem, v okviru evropskega semestra.

Pregled ponuja predloge za reforme politik, ki izboljšujejo odzivnost nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja na družbene potrebe in potrebe trga dela.

Poleg tega poročilo pomaga opredeliti področja, ki bi za izobraževanje, usposabljanje in spretnosti potrebovala finančna sredstva iz naslednjega dolgoročnega proračuna EU – večletnega finančnega okvira (MFF).

Pregled vsebuje primerjavo nacionalnih izobraževalnih sistemov v obliki 28 poglobljenih poročil za posamezne države.

Pregled za leto 2019

Evropski komisar Tibor Navracsics je 26. septembra 2019 na drugem evropskem vrhu o izobraževanju predstavil Pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2019.

Najnovejša izdaja pregleda se osredotoča na učitelje. Šteje se, da imajo ravno učitelji največji vpliv na učenje v šolskem okolju.

Pregled z uporabo novih podatkov prikazuje skupne izzive, s katerimi se srečujejo države članice EU, ki si prizadevajo pritegniti in ohranjati najboljše strokovnjake za poučevanje. Ta izziv bo predvidoma postal še pomembnejši v naslednjem desetletju, ko pričakujemo val upokojitev izkušenih učiteljev.

Letošnja izdaja Pregleda izobraževanja in usposabljanja je že deseta po začetku izvajanja strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju – ET 2020. Evropske države so v tem procesu od uvedbe referenčnih meril EU leta 2009 zelo povečale udeležbo v izobraževanju.

Kljub temu približno 20 % 15-letnikov iz vse Evrope še vedno ogroža izobrazbena revščina, saj nimajo osnovnih kompetenc na področju bralne in matematične pismenosti ali zadostnega znanja iz naravoslovja. Druga prednostna področja pregleda vključujejo: jezikovno znanje in izobraževanje odraslih, učitelji, naložbe v izobraževanje in usposabljanje, izobraževanje o IKT, podjetništvo v izobraževanju ter poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU).

Spodaj so navedene publikacije, povezane s pregledom 2019 (poročila za posamezne države in EU, informativni pregledi, infografike, zloženka z referenčnimi vrednostmi EU, prilagodljivi nabori podatkov, zemljevidi in grafikoni). Na voljo so v angleščini in v nacionalnih jezikih. 

 

Dokumenti za prenos

Poročilo EU
Poročilo o Pregledu izobraževanja in usposabljanja (analiza EU) v angleščini
Poročilo EU – Povzetek
Glavni poudarki poročila o Pregledu izobraževanja in usposabljanja (analiza EU) in poročil za posamezne države (8 strani)
Informativni pregled EU
Predstavitev (na dveh straneh) Pregleda izobraževanja in usposabljanja 2019 v angleščini
Infografike EU
Infografike o referenčnih merilih za izobraževanje in usposabljanje v EU v vseh jezikih EU
Vsa poročila za posamezne države v enem dokumentu
Vseh 28 poročil za posamezne države v enem zvezku (v angleščini)
Poročila za posamezne države, informativni pregledi in infografike (po državah)
Poročila za posamezne države, informativni pregledi po državah in infografike (v angleščini)
Zloženka z referenčnimi merili EU
Predstavitev (na dveh straneh) s podatki o referenčnih merilih za EU in posamezne države na področju izobraževanja in usposabljanja v nemščini, angleščini, francoščini

Dodatne informacije

Celotno besedilo Pregleda izobraževanja in usposabljanja za leto 2018.

Najnovejši in prilagodljivi nabori podatkov, zemljevidi in grafikoni v zvezi z referenčnimi merili EU na področju izobraževanja in usposabljanja so na voljo na namenskih spletnih straneh Eurostata.

Mreža Eurydice objavlja informacije o nacionalnih izobraževalnih politikah in sistemih v državah članicah EU ter primerjalna poročila o posebnih temah, kazalnikih in statistiki (vključno s strukturnimi kazalniki za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi).

Vprašanja v zvezi s pregledom pošljite na: eac-monitor@ec.europa.eu.