×

Welkom op de nieuwe website over onderwijs en opleiding. De meeste pagina's van deze website bestaan momenteel alleen in het Engels. Zodra we klaar zijn met de vertaling van een pagina in de overige officiële EU-talen, zetten we die online.

Onderwijs- en opleidingsmonitor

De monitor is de belangrijkste jaarlijkse publicatie van de Commissie over onderwijs en opleiding in de EU.

Ondersteuning van het onderwijs- en opleidingsbeleid is een onmisbaar onderdeel van de Europa 2020-agenda voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Met zijn internationale vergelijkingen en zijn analyses per land stuurt de onderwijs- en opleidingsmonitor de discussie aan over belangrijke kwesties op het gebied van onderwijs, zoals nationale onderwijshervormingen.

De onderwijs- en opleidingsmonitor is gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, afkomstig van uiteenlopende bronnen zoals Eurostat, de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), studies en enquêtes, en analyses van onderwijsstelsels door het Eurydice-netwerk. De monitor is de actuele en betrouwbare bron van informatie voor "peer learning" in de 28 landen van de EU.

Het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET2020), tegelijk een forum waar EU-landen van elkaar kunnen leren en goede methoden kunnen uitwisselen, mikt op zes doelstellingen tegen 2020:

1. Het aantal voortijdige schoolverlaters moet worden beperkt tot 10%. 

2. Minstens 40% van alle 30- tot 34-jarigen moet het hoger onderwijs hebben afgerond.

3. Minstens 95% van alle jonge kinderen moet voor- en vroegschools onderwijs en kinderopvang bezoeken.

4. Het aantal mensen dat onvoldoende scoort voor lezen, rekenen en wetenschappen moet beperkt worden tot 15%.

5. Minstens 82% van alle afgestudeerde studenten moet binnen korte tijd een baan vinden.

6. Minstens 15% van alle volwassenen moet volwassenenonderwijs volgen.

Verder moet er vooral aandacht gaan naar o.a. talen, vaardigheden van volwassenen, lesgevers, investeringen in onderwijs en opleiding, ICT in het onderwijs, ondernemerschap in het onderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding.

De editie van 2018 is op 16 oktober 2018 gepresenteerd door commissaris Tibor Navracsics.

Hieronder vindt u de nieuwe publicaties van 2018 (EU- en landverslagen, factsheets, infografieken, een brochure over EU-benchmarks en aanpasbare datasets, kaarten en grafieken).

De factsheets en de infografieken over landen zijn ook beschikbaar in de taal van het land.

Ook de landverslagen zijn in vertaling beschikbaar.

Documenten

Op deze webpagina verschijnen regelmatig nieuwe publicaties. 

 

EU-verslag
Onderwijs- en opleidingsmonitor (EU-analyse) (in het Engels)
EU-factsheet
Korte uitleg (2 blz.) over de onderwijs- en opleidingsmonitor 2018 (in het Engels)
EU-infografieken
Infografieken over de EU-benchmarks voor onderwijs en opleiding (in alle EU-talen)
Alle landverslagen (gebundeld)
Alle 28 landverslagen in één document (in het Engels)
Landverslagen, factsheets en infografieken (per land)
Alle verslagen, factsheets en infografieken per land (in het Engels)
Brochure over EU-benchmarks
Korte uitleg (2 blz.) over de situatie in de EU en per land ten opzichte van de EU-benchmarks voor onderwijs en opleiding (in het Duits, Engels en Frans)

Meer data

Kijk voor actuele en aanpasbare datasets, kaarten en grafieken over de EU-benchmarks voor onderwijs en opleiding op de pagina van Eurostat over onderwijs.

Vragen

Heeft u vragen over de opleidings- en onderwijsmonitor, neem dan contact op met: eac-monitor@ec.europa.eu

U kunt ons ook volgen op Twitter via @EUErasmusplus en #ETMonitor.