Onderwijs- en opleidingsmonitor

De monitor is de belangrijkste jaarlijkse publicatie van de Commissie over onderwijs en opleiding in de EU.

Wat is de Onderwijs- en opleidingsmonitor?

In 2019 is voor het achtste opeenvolgende jaar in het kader van de Onderwijs- en opleidingsmonitor een breed scala van gegevens verzameld om de ontwikkeling van de nationale onderwijs- en opleidingsstelsels in de Europese Unie (EU) te volgen.

In het verslag wordt de vooruitgang die de landen hebben geboekt bij de verwezenlijking van de doelstellingen van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) beschreven. Het biedt ook inzicht in de maatregelen die zijn genomen om onderwijsgerelateerde problemen aan te pakken in het kader van het Europees semester.

De Monitor biedt suggesties voor beleidshervormingen waardoor de nationale onderwijs- en opleidingsstelsels beter op de behoeften van de maatschappij en de arbeidsmarkt kunnen worden afgestemd.

Daarnaast laat de Monitor zien waar EU-financiering voor onderwijs, opleiding en vaardigheden op gericht zou moeten worden via de volgende langetermijnbegroting van de EU, het meerjarig financieel kader (MFK).

De monitor omvat een vergelijking tussen de 28 diepgravende landenverslagen.

De editie van 2019

Commissaris Tibor Navracsics heeft de Onderwijs- en opleidingsmonitor 2019 gepresenteerd op de tweede Europese onderwijstop op 26 september 2019.

Leerkrachten zijn het belangrijkste onderwerp van de editie 2019. Van alle factoren hebben leerkrachten de grootste invloed op wat leerlingen op school leren.

Uit nieuwe gegevens in de Monitor blijkt dat de gemeenschappelijke uitdaging waarmee de EU-lidstaten kampen, is dat zij moeite hebben om de beste leerkrachten aan te trekken en te behouden. Dit probleem wordt naar verwachting in het komende decennium nog groter, aangezien er in de onderwijswereld een pensioengolf in aantocht is.

De onderwijs- en opleidingsmonitor 2019 is de tiende editie sinds de start van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding ET 2020. De Europese landen hebben grote vooruitgang geboekt op het vlak van de deelname aan het onderwijs sinds de vaststelling van EU-benchmarks in 2009 als onderdeel van ET 2020.

Desondanks loopt 20% van de 15-jarige scholieren in Europa nog steeds het risico van onderwijsarmoede, omdat zij niet beschikken over basisvaardigheden op het gebied van lezen, schrijven, wiskunde of exacte vakken. Verder moet er vooral aandacht gaan naar talen, volwassenenonderwijs, leerkrachten, investeringen in onderwijs en opleiding, ICT in het onderwijs, onderwijs in ondernemersvaardigheden en beroepsonderwijs en -opleiding.

Hieronder vindt u de nieuwe publicaties van 2019 (EU- en landverslagen, factsheets, infografieken, een brochure over EU-benchmarks en aanpasbare datasets, kaarten en grafieken). 

 

Documenten

EU-verslag
Onderwijs- en opleidingsmonitor (EU-analyse) (in het Engels)
Verslag – Samenvatting
Opvallendste punten uit de Onderwijs- en opleidingsmonitor (EU-analyse) en de landenverslagen (8 blz.)
EU-factsheet
Korte uitleg (2 blz.) over de onderwijs- en opleidingsmonitor 2019 (in het Engels)
EU-infografieken
Infografieken over de EU-benchmarks voor onderwijs en opleiding (in alle EU-talen)
Alle landverslagen (gebundeld)
Alle 28 landverslagen in één document (in het Engels)
Landverslagen, factsheets en infografieken (per land)
Alle verslagen, factsheets en infografieken per land (in het Engels)
Brochure over EU-benchmarks
Korte uitleg (2 blz.) over de situatie in de EU en per land ten opzichte van de EU-benchmarks voor onderwijs en opleiding (in het Duits, Engels en Frans)

Meer informatie

Volledige versie van de Onderwijs- en opleidingsmonitor 2018.

Kijk voor actuele en aanpasbare datasets, kaarten en grafieken over de EU-benchmarks voor onderwijs en opleiding op de pagina van Eurostat over onderwijs.

Het Eurydice-netwerk publiceert informatie over het onderwijsbeleid en de onderwijsstelsels in de EU-landen en vergelijkende verslagen over specifieke onderwerpen, indicatoren en statistieken (waaronder structurele indicatoren voor de monitoring van onderwijs- en opleidingsstelsels in Europa)

Heeft u vragen over de opleidings- en onderwijsmonitor, neem dan contact op met: eac-monitor@ec.europa.eu.