Oktatási és Képzési Figyelő

A Figyelő a Bizottság legfontosabb, évente megjelenő kiadványa az oktatás és képzés témájában.

Mi az Oktatási és Képzési Figyelő?

A 2019. évi kiadással az Oktatási és Képzési Figyelő immár nyolcadik éve gyűjt adatokat tudományos alapossággal, hogy feltérképezze a nemzeti oktatási és képzési rendszerek alakulását az Európai Unióban.

A jelentés számot ad arról, milyen eredményt értek el az egyes tagországok az oktatás és képzés területén folytatott európai együttműködés stratégiai kereteként létrehozott Oktatás és képzés 2020 (ET 2020) céljainak megvalósításában. Ismerteti továbbá azokat az intézkedéseket, amelyeket az európai szemeszter keretében hoztak a tagállamok az oktatás és képzés terén.

A Figyelő javaslatokat tesz olyan szakpolitikai reformokra, amelyek lehetővé teszik, hogy a tagállami oktatási és képzési rendszerek jobban megfeleljenek a társadalmi és munkaerőpiaci igényeknek.

A jelentés továbbá segít meghatározni, hogy mely területekre irányuljanak az oktatási, képzési és készségfejlesztési célú uniós források az EU következő hosszú távú költségvetésében, a többéves pénzügyi keretben.

A Figyelő több országra kiterjedő összehasonlítást és 28 részletes országjelentést tartalmaz.

A jelentés 2019. évi kiadása

Navracsics Tibor európai biztos a 2019. szeptember 26-i második európai oktatási csúcstalálkozón ismertette a 2019. évi Oktatási és Képzési Figyelő megállapításait.

A jelentés legfrissebb kiadása elsősorban a pedagógusokkal foglalkozik, hiszen az iskolai tanulmányi eredmény mindenekelőtt az ő munkájuk függvénye.

A legújabb adatok segítségével a Figyelő bemutatja, milyen közös kihívásokkal szembesülnek a tagállamok a legjobb oktatási szakemberek tanári pályára vonzása és megtartása terén. Az elkövetkező évtizedben ezek a kihívások még hangsúlyosabban fognak jelentkezni, hiszen jelentős nyugdíjba vonulási hullám várható a tapasztalt pedagógusok körében.

Az Oktatási és Képzési Figyelő idei kiadása tíz évvel azután jelent meg, hogy életbe lépett az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszere (Oktatás és képzés 2020). Az európai országok az uniós referenciaértékek 2009. évi létrehozása óta jelentős előrelépést tettek a részvételi arány növeléséért az oktatásban.

Európában azonban a 15 éves tanulók mintegy 20%-a még mindig ki van téve az oktatási szegénység kockázatának, mert nem rendelkeznek alapvető írás-olvasási és számolási készségekkel, illetve elegendő ismeretekkel a tudományos tantárgyakból. A Figyelő további kiemelt témái a következők: az idegen nyelvek, a felnőttkori tanulás, az oktatók, az oktatásba és képzésbe való befektetés, az információs és kommunikációs technológiák szerepe az oktatásban, a vállalkozói készség az oktatásban, valamit a szakképzés.

Az alábbiakban találja a 2019. évi Figyelőhöz kapcsolódó kiadványokat (az uniós jelentést és az országjelentéseket, tájékoztatókat és infografikákat, az uniós referenciaértékekre és testre szabható adatkészletekre vonatkozó tájékoztató füzetet, továbbá térképeket és ábrákat) angolul és az adott tagállam nyelvén. 

 

Dokumentumok

Uniós jelentés
Az Oktatási és Képzési Figyelő (uniós elemzés) angol nyelven
Uniós jelentés – Összefoglaló
Az Oktatási és Képzési Figyelő (uniós elemzés) és az országjelentések fő pontjai (8 oldal)
Uniós tájékoztató
A 2019-es Oktatási és Képzési Figyelőt ismertető kétoldalas, angol nyelvű dokumentum
Uniós infografikák
Infografikák az uniós oktatási és képzési referenciaértékekről az EU összes hivatalos nyelvén
Az összes országjelentés egyetlen dokumentumban
Mind a 28 ország jelentése egyetlen angol nyelvű kiadványban
Országjelentések, adatlapok és infografikák (országonkénti bontásban)
Országjelentések, adatlapok és infografikák angol nyelven
Tájékoztató füzet az uniós referenciaértékekről
Az EU oktatási és képzési referenciaértékeire vonatkozó uniós és országos adatokat tartalmazó kétoldalas dokumentum angol, német és francia nyelven

További információk

Olvassa el a 2018. évi Oktatási és Képzési Figyelő teljes szövegét.

Ha meg szeretné tekinteni az EU oktatási és képzési referenciaértékeivel kapcsolatos aktualizált és testre szabható adatkészleteket, térképeket és ábrákat, látogasson el az erre a célra létrehozott Eurostat-weboldalra.

Az Eurydice hálózat információkat tesz közzé az uniós tagállamok oktatáspolitikájáról és oktatási rendszeréről, valamint konkrét témákban készült összehasonlító jelentéseket, és mutatókat, statisztikákat (beleértve az európai oktatási és képzési rendszerek figyelemmel kísérésére szolgáló strukturális mutatókat).

A Figyelővel kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon hozzánk a következő címen: eac-monitor@ec.europa.eu.