Koulutuksen seurantakatsaus ("Education and Training Monitor”)

Seurantakatsaus on komission tärkein koulutusalan julkaisu. Katsauksessa tarkastellaan vuosittain koulutuksen kehitystä EU:ssa.

Mikä on koulutuksen seurantakatsaus?

EU:n koulutuksen seurantakatsaus ilmestyy vuonna 2019 jo kahdeksannen kerran. Tuttuun tapaan se sisältää seikkaperäistä tilastotietoa kansallisten koulutusjärjestelmien kehittymisestä EU:ssa.

EU on vuonna 2009 laatinut koulutuspoliittisen yhteistyön strategiset puitteet (ET 2020), ja seurantakatsauksessa tarkastellaan EU-maiden edistymistä yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Siinä on myös tietoa koulutuspoliittisista toimista, joita on toteutettu osana talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa.

Tilastojen lisäksi katsaus sisältää ehdotuksia koulutuspoliittisiksi uudistuksiksi, joiden avulla kansalliset koulutusjärjestelmät pystyvät paremmin vastaamaan yhteiskunnan ja työmarkkinoiden tarpeisiin.

Katsauksessa kartoitetaan myös koulutukseen liittyviä määrärahakohteita EU:n seuraavassa pitkän aikavälin talousarviossa eli monivuotisessa rahoituskehyksessä.

EU-maiden vertailun lisäksi katsaukseen sisältyy 28 maakohtaista raporttia.

Vuoden 2019 katsaus

EU:n koulutuskomissaari Tibor Navracsics esitteli vuoden 2019 koulutuksen seurantakatsausta koulutusalan EU-huippukokouksessa 26.9.2019.

Uusimman katsauksen keskiössä ovat opettajat, koska heidän panoksensa oppilaiden oppimistulokseen on tärkein.

Katsauksessa esitellään uusinta saatavilla olevaa tietoa niistä yhteisistä haasteista, joita EU-mailla on opetusalan parhaiden ammattilaisten houkuttelemisessa ja alalla pitämisessä. Nämä haasteet korostuvat entisestään seuraavien kymmenen vuoden aikana, kun suuri määrä kokeneita opettajia jää eläkkeelle.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi kymmenen vuotta eurooppalaisen koulutuspoliittisen yhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) perustamisesta. EU-maat ovat tuolloin luotujen EU-vertailuarvojen pohjalta edistyneet huomattavasti esimerkiksi koulunkäyntimahdollisuuksien parantamisessa.

Silti noin 20 prosenttia 15-vuotiaista oppilaista EU:ssa uhkaa jäädä ns. koulutusköyhyyden uhreiksi, koska heillä on puutteellinen luku- ja kirjoitustaito tai matematiikan ja luonnontieteellisten aineiden taito. Tärkeitä seurattavia asioita ovat myös kielitaito, aikuiskoulutus, opettajat, koulutusinvestoinnit, tietotekniikan käyttö opetuksessa, yrittäjyyskoulutus ja ammatillinen koulutus.

Jäljempänä on myös muita vuoden 2019 katsaukseen liittyviä julkaisuja (EU:n ja kansallisen tason raportteja, tietokoosteita, infografiikoita, esite EU:n vertailuarvoista, tietoa räätälöitävistä datajoukoista, karttoja ja kaavioita). Asiakirjat ovat saatavana englanniksi ja pääosin kunkin maan kansallisella kielellä. 

 

Asiakirjat

EU-tason raportti
Koulutuksen seurantakatsaus, englanninkielinen
EU-tason raportti – tiivistelmä
Poimintoja koulutuksen seurantakatsauksesta ja maakohtaisista raporteista (8 sivua)
EU-tason tietokooste
Lyhyt tiivistelmä vuoden 2019 seurantakatsauksesta, englanninkielinen
EU-tason infografiikat
Infografiikat EU:n koulutuksen vertailuarvoista kaikilla EU:n kielillä
Kaikki maakohtaiset raportit samassa asiakirjassa
Kaikki 28 maakohtaista raporttia yhdessä asiakirjassa, englanninkielinen
Maakohtaiset raportit, tietokoosteet ja infografiikat (maittain)
Maakohtaiset raportit, tietokoosteet ja infografiikat, englanninkielinen
Esite EU:n vertailuarvoista
Lyhyt tiivistelmä EU:n ja kansallisen tason vertailuarvotiedoista koulutuksen alalla, saatavana englannin, saksan ja ranskan kielillä

Lisätietoja

Edellisen vuoden (2018) koulutuksen seurantakatsaus kokonaisuudessaan

Koulutusalan EU:n vertailuarvoihin liittyviä datajoukkoja, karttoja ja kaavioita on saatavana Eurostat-verkkosivuston kautta.

Eurydice-verkosto julkaisee EU-maiden kansallisia koulutuspolitiikkoja ja -järjestelmiä koskevaa tietoa ja vertailevia raportteja yksittäisistä aiheista, indikaattoreista ja tilastoista (kuten eurooppalaisten koulutusjärjestelmien seurannassa käytettävistä rakenteellisista indikaattoreista).

Koulutusalan seurantakatsausta koskevat tiedustelut: eac-monitor@ec.europa.eu.