×

Suurin osa uuden koulutussivuston sisällöstä on tällä hetkellä saatavilla ainoastaan englanniksi.    Sivuja käännetään parhaillaan EU:n muille virallisille kielille, ja kaikki kieliversiot lisätään sivustolle niiden valmistuttua. 

Koulutuksen seurantakatsaus

Seurantakatsaus on komission tärkein koulutusalan julkaisu. Katsauksessa tarkastellaan vuosittain koulutuksen kehitystä EU:ssa.

Koulutuksen vahvistaminen Euroopassa on keskeinen osa Eurooppa 2020 -strategiaa, jolla EU pyrkii älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun. Koulutuksen seurantakatsaus ("Education and Training Monitor") sisältää kansainvälisiä vertailuja ja maakohtaisia analyyseja. Katsaus antaa aineksia keskusteluun siitä, mitkä kysymykset koulutuksen alalla ovat tärkeimpiä ja millaisia kansallisia koulutusuudistuksia tarvitaan.

Katsaus perustuu monenlaisiin määrällisiin ja laadullisiin tietolähteisiin, kuten Eurostatin tietoihin, OECD:n tutkimuksiin sekä Eurydice-verkoston laatimiin koulutusjärjestelmien analyyseihin. Se tarjoaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa, jonka avulla EU:n 28 jäsenmaata voivat ottaa mallia toisiltaan.

ET 2020 on eurooppalaisen koulutusyhteistyön strateginen kehys, jossa EU-maat voivat jakaa parhaita käytänteitä ja oppia toisiltaan. Sillä on kuusi tavoitetta vuoteen 2020 mennessä:

1. koulunkäynnin keskeyttävien nuorten osuuden vähentäminen alle 10 prosenttiin 

2. korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuuden nostaminen 40 prosenttiin 30–34-vuotiaiden keskuudessa

3. varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osuuden nostaminen 95 prosenttiin

4. lukemista, matematiikkaa ja luonnontieteitä huonosti hallitsevien oppilaiden osuuden vähentäminen alle 15 prosenttiin

5. korkeakoulututkinnon hiljattain suorittaneiden työllisyysasteen nostaminen 82 prosenttiin

6. koulutukseen osallistuvien aikuisten osuuden nostaminen 15 prosenttiin.

Tärkeitä seurattavia asioita ovat myös kielitaito, aikuisten taidot, opettajien ammatillinen kehitys, koulutusinvestoinnit, tietotekniikan käyttö opetuksessa, yrittäjyyskoulutus ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen.

Vuoden 2018 katsauksen julkisti komissaari Tibor Navracsics 16. lokakuuta 2018.

Jäljempänä on myös muita vuoden 2018 katsaukseen liittyviä julkaisuja (EU:n ja kansallisen tason raportteja, tietokoosteita, infografiikoita, esite EU:n vertailuarvoista, tietoa räätälöitävistä datajoukoista, karttoja ja kaavioita).

Maakohtaiset tietokoosteet ja infografiikat ovat saatavilla kansallisilla kielillä.

Maakohtaisista raporteista on tulossa käännökset.

Asiakirjat

Tälle sivulle lisätään säännöllisesti uusia asiakirjoja sitä mukaa kuin niitä tulee saataville. 

 

EU-tason raportti
Koulutuksen seurantakatsaus (EU:n analyysi), englanninkielinen
EU-tason tietokooste
Lyhyt tiivistelmä vuoden 2018 seurantakatsauksesta, englanninkielinen
EU-tason infografiikat
Infografiikat EU:n koulutuksen vertailuarvoista kaikilla EU:n kielillä
Kaikki maakohtaiset raportit samassa asiakirjassa
Kaikki 28 maakohtaista raporttia yhdessä asiakirjassa, englanninkielinen
Maakohtaiset raportit, tietokoosteet ja infografiikat (maittain)
Maakohtaiset raportit, tietokoosteet ja infografiikat, englanninkielinen
Esite EU:n vertailuarvoista
Tiivistelmä EU:n ja kansallisen tason vertailuarvotiedoista koulutuksen alalla, saatavana englannin, saksan ja ranskan kielillä

Data-aineistot

Koulutusalan EU:n vertailuarvoihin liittyviä datajoukkoja, karttoja ja kaavioita on saatavana Eurostat-verkkosivuston kautta.

Tiedustelut

Koulutusalan seurantakatsausta koskevat tiedustelut: eac-monitor@ec.europa.eu

Twitter: @EUErasmusplus ja #ETMonitor.