Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Η έκθεση παρακολούθησης είναι η εμβληματική ετήσια έκδοση της Επιτροπής σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην ΕΕ.

Τι είναι η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης;

Για όγδοη συνεχή χρονιά, η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2019 συγκεντρώνει ευρύ φάσμα στοιχείων για να καταδείξει την εξέλιξη των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Η έκθεση μετρά την πρόοδο των χωρών προς την επίτευξη των στόχων του στρατηγικού πλαισίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 (EΚ 2020) για την ευρωπαϊκή συνεργασία στους συγκεκριμένους τομείς. Παρέχει επίσης στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Η έκθεση παρακολούθησης διατυπώνει προτάσεις για μεταρρυθμίσεις πολιτικής χάρη στις οποίες τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.

Επιπλέον, η έκθεση βοηθά στον εντοπισμό των τομέων στους οποίους πρέπει να κατευθυνθεί η χρηματοδότηση της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις δεξιότητες μέσω του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ).

Η έκθεση παρακολούθησης αποτελείται από συγκριτική παρουσίαση μεταξύ των χωρών και από 28 λεπτομερείς εκθέσεις ανά χώρα.

Η έκδοση του 2019

Ο επίτροπος Τιμπόρ Νάβρατσιτς παρουσίασε την έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2019 κατά τη δεύτερη σύνοδο κορυφής για την εκπαίδευση στην Ευρώπη στις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Η τελευταία έκδοση εστιάζει κυρίως στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θεωρείται ότι αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα για την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των μαθητών εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Βασιζόμενη σε νέα στοιχεία, η έκθεση παρακολούθησης καταδεικνύει τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τους καλύτερους επαγγελματίες του τομέα. Η πρόκληση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί την επόμενη δεκαετία καθώς αναμένεται κύμα συνταξιοδοτήσεων έμπειρων εκπαιδευτικών.

Η φετινή έκδοση της έκθεσης παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας δεκαετίας από την έναρξη του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης – ΕΚ 2020. Από την καθιέρωση των κριτηρίων αναφοράς της ΕΕ το 2009, ως μέρος αυτής της διαδικασίας, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την επέκταση της συμμετοχής στην εκπαίδευση.

Ωστόσο, περίπου το 20% των δεκαπεντάχρονων μαθητών σε όλη την Ευρώπη εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο εκπαιδευτικής φτώχειας, καθώς δεν διαθέτουν βασικές δεξιότητες στην ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά ή επαρκείς γνώσεις στις θετικές επιστήμες. Μεταξύ των πρόσθετων τομέων προτεραιότητας που αποτελούν αντικείμενο παρακολούθησης περιλαμβάνονται οι εξής: οι γλωσσικές δεξιότητες και η εκπαίδευση των ενηλίκων, οι εκπαιδευτικοί, οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στην εκπαίδευση, η επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση και η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ).

Στη συνέχεια θα βρείτε, τόσο στα αγγλικά όσο και στις σχετικές εθνικές γλώσσες, τις εκδόσεις που σχετίζονται με την έκθεση παρακολούθησης για το 2019 (εκθέσεις ανά χώρα για τα κράτη μέλη της ΕΕ, ενημερωτικά δελτία και γραφήματα, φυλλάδιο σχετικά με τα κριτήρια αναφοράς της ΕΕ, καθώς και σύνολα δεδομένων, χάρτες και διαγράμματα που μπορούν να εξατομικευτούν). 

 

Τηλεφόρτωση εγγράφων

Έκθεση ΕΕ
Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ανάλυση ΕΕ) στα αγγλικά
Έκθεση της ΕΕ – Συνοπτική παρουσίαση
Κύρια σημεία της έκθεσης παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ανάλυση της ΕΕ) και των εκθέσεων ανά χώρα (8 σελίδες)
Ενημερωτικό δελτίο της ΕΕ
Έγγραφο δύο σελίδων που περιέχει την έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2019 στα αγγλικά
Ενημερωτικά γραφήματα της ΕΕ
Ενημερωτικά γραφήματα σχετικά με τα κριτήρια αναφοράς της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ
Όλες οι εκθέσεις ανά χώρα σε ένα ενιαίο έγγραφο
Οι 28 εκθέσεις ανά χώρα σε έναν ενιαίο τόμο στα αγγλικά
Εκθέσεις ανά χώρα, ενημερωτικά δελτία και γραφήματα (ανά χώρα)
Εκθέσεις ανά χώρα, ενημερωτικά δελτία και γραφήματα ανά χώρα στα αγγλικά
Φυλλάδιο σχετικά με τα κριτήρια αναφοράς της ΕΕ
Έγγραφο δύο σελίδων που περιέχει τα ευρωπαϊκά και εθνικά δεδομένα για τα κριτήρια αναφοράς της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στα γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά

Περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε την πλήρη έκδοση της προηγούμενης έκθεσης παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του 2018.

Για να έχετε πρόσβαση σε επικαιροποιημένα και εξατομικευμένα σύνολα δεδομένων, χαρτών και διαγραμμάτων σχετικά με τα κριτήρια αναφοράς της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, επισκεφτείτε την ειδική ιστοσελίδα της Eurostat.

Το δίκτυο «Ευρυδίκη» δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές πολιτικές και τα συστήματα εκπαίδευσης στα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και συγκριτικές εκθέσεις για συγκεκριμένα θέματα, δείκτες και στατιστικές (μεταξύ άλλων, διαρθρωτικούς δείκτες για την παρακολούθηση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη).

Για ερωτήσεις σχετικά με την έκθεση παρακολούθησης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση: eac-monitor@ec.europa.eu.