Monitor vzdělávání a odborné přípravy

Monitor je jedna z nejdůležitějších publikací Komise o vzdělání a odborné přípravě v EU. Vychází každý rok.

Co je Monitor vzdělávání a odborné přípravy?

I v roce 2019, tak jako v sedmi předchozích letech, shromáždil monitor vzdělávání a odborné přípravy širokou škálu poznatků, které ilustrují, kam se vyvíjejí vnitrostátní systémy vzdělávání a odborné přípravy v Evropské unii (EU).

Zpráva vyhodnocuje pokrok zemí při plnění cílů strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 2020 (ET 2020). Zabývá se rovněž opatřeními, která byla s cílem řešit problémy týkající se vzdělávání přijata v rámci procesu evropského semestru.

Monitor přichází s návrhy politických reforem, jimiž by bylo možné zajistit, aby vnitrostátní systémy vzdělávání a odborné přípravy lépe reagovaly na potřeby společnosti a trhu práce.

Zpráva dále pomáhá vytipovat, na co by se mělo financování EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a dovedností zaměřit v příštím dlouhodobém rozpočtu EU, tj. ve víceletém finančním rámci (VFR).

Monitor zahrnuje srovnání jednotlivých zemí a 28 podrobných zpráv o jednotlivých zemích.

Zpráva za rok 2019

Monitor vzdělávání a odborné přípravy za rok 2019 představil komisař Tibor Navracsics na druhém evropském summitu o vzdělávání konaném dne 26. září 2019.

Hlavním tématem letošní zprávy jsou učitelé. Právě oni totiž mají rozhodující vliv na výuku žáků a studentů ve školním prostředí.

Nová data monitoru upozorňují na společné problémy, s nimiž se členské státy EU potýkají, když se snaží přivést do školství ty nejlepší pedagogické pracovníky a poté je v tomto oboru i udržet. Tento problém bude výhledově ještě palčivější, protože se očekává vlna odchodů zkušených učitelů do důchodu.

V letošní zprávě Monitoru vzdělávání a odborné přípravy je věnován prostor také desetiletému výročí zahájení strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy – ET 2020. Od roku 2009, kdy byla v rámci tohoto procesu zavedena referenční kritéria EU, evropské země zaznamenaly velký pokrok na cestě k širší účasti ve vzdělávání.

Přibližně 20 % z 15letých žáků z celé Evropy však stále hrozí vzdělanostní chudoba, jelikož si neosvojili základní kompetence, pokud jde o gramotnost a matematiku, a nemají ani dostatečné znalosti z přírodních věd. K prioritně sledovaným oblastem patří: studium cizích jazyků a vzdělávání dospělých, pedagogové, investice do vzdělávání a odborné přípravy, vzdělávání v oborech IKT, podnikatelské kompetence ve vzdělávání a odborné vzdělávání a příprava.

Nejnovější vydání všech částí zprávy najdete níže (zprávy o situaci v EU a jednotlivých zemích, infopřehledy, infografiky, brožura na téma referenčních hodnot a data, mapy a grafy v personalizovatelném formátu). 

 

Dokumenty ke stažení

Zpráva EU
Monitor vzdělávání a odborné přípravy (analýza situace v EU) – k dispozici v angličtině
Zpráva EU – shrnutí
Hlavní body zprávy Monitoru vzdělávání a odborné přípravy (analýza EU) a zpráv o jednotlivých zemích (8 stran)
Informační přehled o situaci v EU
Dvoustránkový dokument se základními informacemi ze zprávy Monitoru vzdělávání a odborné přípravy 2019 – anglicky
Infografika o situaci v EU
Infografika o referenčních hodnotách EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy – ve všech jazycích EU
Zprávy o jednotlivých zemích v jediném dokumentu
Zprávy o jednotlivých 28 členských zemích v jediném dokumentu – anglicky
Zprávy, infopřehledy a infografiky o situaci v členských státech (podle jednotlivých zemí)
Zprávy, infopřehledy a infografiky o členských státech – anglicky
Brožura o referenčních hodnotách EU
Dvoustránkový dokument obsahující údaje z EU a jednotlivých zemí ve srovnání s referenčními hodnotami EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy – anglicky, francouzsky a německy

Další informace

Plné znění zprávy Monitoru vzdělávání a odborné přípravy z roku 2018.

Aktualizované a personalizovatelné datové soubory, mapy a grafy související s referenčními hodnotami v oblasti vzdělávání a odborné přípravy najdete na příslušné stránce úřadu Eurostat.

Síť Eurydice zveřejňuje informace o vnitrostátních politikách a systémech vzdělávání v zemích EU, jakož i srovnávací zprávy o konkrétních tématech, ukazatelích a statistikách (včetně strukturálních ukazatelů pro monitorování systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropě).

Dotazy ohledně Monitoru zasílejte na adresu: eac-monitor@ec.europa.eu.