Za kaj gre

Odprto in prožno učenje je možno z uporabo naprednih informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ki izpopolnijo sisteme izobraževanja in usposabljanja ter jih povežejo z današnjim digitalnim svetom.

Informacijska in komunikacijska orodja, prosto dostopni učni viri in odprte prakse pripomorejo k večji učinkovitosti izobraževanja, individualiziranemu poučevanju in učenju, boljši učni izkušnji in drugačni rabi virov. Znanje postane dostopnejše, s tem se poveča tudi pravičnost izobraževalnega sistema.

S popolnim odpiranjem izobraževanja bi tako lahko ustvarili okoliščine, v katerih bi se lahko vsak učil ob vsakem času in povsod, s pomočjo kogarkoli in z uporabo katerekoli naprave.

Zakaj je potrebno

V Evropi in svetu so vse večje potrebe po izobraževanju. Več možnosti izobraževanja terja tudi cilj iz strategije Evropa 2020 v zvezi s 40-odstotnim deležem prebivalstva s terciarno izobrazbo. Po ocenah bo leta 2030 v visoko šolstvo vključenih približno 414 milijonov študentov, toda togi sistemi izobraževanja bodo te potrebe le stežka zadovoljili.

Evropa se poleg tega spopada s pomanjkanjem določenih znanj, v času gospodarske krize se laže zaposlijo visokokvalificirani posamezniki. Ker bo po ocenah v bližnji prihodnosti za 90 % delovnih mest potrebna digitalna pismenost, je nujno zagotoviti, da bodo sistemi izobraževanja in usposabljanja posameznikom dali potrebna znanja in spretnosti.

Po drugi strani je vse več novih ponudnikov izobraževanja, ki učencem in izobraževalnim ustanovam prinašajo tako rešitve kot izzive. Pobuda EU za odpiranje izobraževanja daje izobraževalnim ustanovam možnost, da preučijo svoje organizacijske modele in potrebe po morebitnih spremembah.

V sistemih izobraževanja so tudi vse močnejši pritiski po stroškovni učinkovitosti. Številne države EU so že omejile javno porabo za šolstvo, zato potrebujemo rešitve, ki bodo omogočile učinkovitejšo rabo sredstev ter znižale stroške za družine.

Dosedanji ukrepi

Evropska komisija je pobudo za odpiranje izobraževanja objavila septembra 2013. V njej je predstavila načrtovane ukrepe ter usmeritev politike glede dejavnosti, ki se financirajo s programoma Erasmus+ in Obzorje 2020.

Hkrati s pobudo je zaživel tudi portal OpenEducationEuropa.eu, na katerem lahko uporabniki (učitelji in učenci) najdejo ustrezne prosto dostopne učne vire, med katerimi so številni visokokakovostni viri evropske izdelave.

Naslednji koraki

Evropska komisija bo ustanove na področju odpiranja izobraževanja finančno podprla s programoma Erasmus+ in Obzorje 2020. Projekti, ki bodo prejeli sredstva programa Erasmus+, bodo morali izpolniti zahtevo po javno dostopnih učnih gradivih, tj. gradiva z odprtimi licencami bodo morala biti prosto dostopna in brezplačna.

Evropska komisija v času italijanskega predsedovanja Svetu EU pripravlja zasedanje EU o informacijskih tehnologijah v izobraževanju.