Informacje podstawowe

Otwarte i elastyczne formy uczenia się polegają na pełnym wykorzystania potencjału ICT w celu poprawy systemów kształcenia i szkolenia oraz dostosowania ich do wymogów ery cyfrowej.

Narzędzia ICT, otwarte zasoby edukacyjne i otwarte praktyki umożliwiają zwiększenie efektywności edukacji, poprzez naukę bardziej dostosowaną do potrzeb uczących się, zwiększenie skuteczności uczenia się i wykorzystania zasobów. Środki te służą również promowaniu sprawiedliwości poprzez zwiększenie dostępności wiedzy.

W konsekwencji otwarcie edukacji może spowodować sytuację, w której wszyscy mogą uczyć się kiedy chcą i gdzie chcą, przy wykorzystaniu dowolnego wsparcia i zastosowaniu wybranych narzędzi.

Dlaczego jest to potrzebne?

W Europie i na świecie rośnie zapotrzebowanie na edukację, natomiast cel strategii EU2020 polegający na zwiększeniu o 40 proc. liczby osób z wyższym wykształceniem wymaga zwiększenia jej dostępności. Biorąc pod uwagę to, że do 2030 r. liczba studentów uczelni wyższych wyniesie około 414 mln, zachowawcze ramy systemów kształcenia i szkolenia spowodują, że zaspokojenie tych potrzeb będzie niemożliwe.

Europa stoi także w obliczu deficytu umiejętności, a w czasach kryzysu gospodarczego osoby posiadające odpowiednie umiejętności mają większą szansę na znalezienie pracy. Szacuje się, że 90 proc. miejsc pracy będzie w najbliższej przyszłości wymagało umiejętności cyfrowych. Dlatego systemy edukacji i szkoleń muszą umożliwiać społeczeństwu zdobycie wymaganych kwalifikacji.

Jednocześnie pojawiają się nowi dostawcy edukacji , którzy oferują uczącym się oraz instytucjom edukacyjnym zarówno rozwiązania, jak i wyzwania. W ramach inicjatywy „Działania na rzecz otwartej edukacji” instytucje edukacyjne mają możliwość przeanalizowania swoich modeli organizacyjnych oraz zdecydowania, jakie zmiany są konieczne, aby wyzwania przekształcić w możliwości.

Nie można zapomnieć o kosztach edukacji i systemów szkoleń. Niektóre kraje UE obniżają poziom inwestycji publicznych w edukację, dlatego też potrzebujemy rozwiązań umożliwiających efektywniejsze wykorzystanie zasobów oraz środków, które zmniejszą koszty ponoszone przez rodziny.

Co zrobiono dotychczas w tej sprawie?

We wrześniu 2013 r. Komisja Europejska zainicjowała „Działania na rzecz otwartej edukacji” , prezentując działania, które podejmie Komisja, włącznie z ukierunkowaniem polityki na działania finansowane w ramach programu Erasmus+ oraz Horyzont 2020.

W ramach tej inicjatywy uruchomiono także portal OpenEducationEuropa.eu, który ma pomagać użytkownikom (nauczycielom lub uczniom) w wyszukiwaniu odpowiednich zasobów otwartej edukacji oraz zwiększać dostępność wielu wysokiej jakości materiałów opracowywanych w Europie.

Jakie będą kolejne kroki?

Komisja zapewni finansowanie instytucjom działającym w tym obszarze poprzez programy Erasmus+ i Horyzont 2020. Projekty finansowane w ramach Erasmus+ będą objęte wymogiem otwartego dostępu do swoich materiałów edukacyjnych. Oznacza to, że będą musiały być otwarte i dostępne bezpłatnie na podstawie otwartych licencji.

Komisja przygotowuje szczyt europejski poświęcony edukacji poprzez technologie informatyczne. Odbędzie się on podczas przyszłego włoskiego przewodnictwa w Radzie.