Miről is van szó?

Az európai iskolákban egyre nagyobb számban tanulnak olyan gyermekek, akik külföldön születtek és nevelkedtek. Az oktatási intézmények nem mindig képesek arra, hogy az ebből adódó nyelvoktatási szükségletekről gondoskodjanak, és sok kiskorú bevándorló tanulmányi teljesítménye elmarad a többi tanuló eredményeitől. Azok az EU-beli általános és középiskolások, akik az Európai Unión kívül születtek, kétszer nagyobb valószínűséggel maradnak ki az iskolából tanulmányaik befejezése előtt, mint az Európai Unióban született iskolatársaik. A sokszínűség ugyanakkor lehetőség is, aminek révén az oktatási intézmények befogadóbbá, kreatívabbá és nyitottabbá válhatnak.

Milyen lépésekre került sor eddig?

  • Az Európai Bizottság létrehozta a Sirius hálózatot, melyben kutatók, döntéshozók és civilszervezetek közösen dolgoznak azon, hogy Unió-szerte javuljon a migrációval és az oktatással kapcsolatos szakpolitikák végrehajtása.
  • A Bizottság folyamatosan nyomon követi az uniós országok iskolarendszerében tanuló helyi és migráns gyermekek tanulmányi eredményei között mutatkozó teljesítményrés alakulását: Előrehaladás a közös uniós oktatási és képzési célkitűzések kialakítása felé vezető úton – Migránsok pdf(1.6 Mb) English (en) .

További információk