Pieeja, kā skolās novērst mācību priekšlaicīgu pamešanu

Kāda ir problēmas būtība?

Priekšlaicīga mācību pamešana noved pie bezdarba, nabadzības, sociālās atstumtības un sliktas veselības. Daži jaunieši priekšlaikus pārtrauc izglītību un mācības dažādu iemeslu dēļ: tās var būt personiskās vai ģimenes problēmas, mācīšanās traucējumi vai nestabila sociālekonomiskā situācija. Liela nozīme ir arī tam, kā darbojas izglītības sistēma, kāda atmosfēra valda skolā un kādas ir attiecības starp skolotājiem un skolēniem.

Tā kā priekšlaicīga mācību pamešana nav izskaidrojama ar vienu vienīgu iemeslu, nav arī vienkārša un universāla risinājuma. Izstrādājot politiku, kuras mērķis ir novērst priekšlaicīgu mācību pamešanu, ir jāņem vērā dažādi faktori un jāietver izglītības un sociālā politika, darbs ar jaunatni un tādi ar veselību saistīti aspekti kā narkotiku lietošana un emocionālas vai garīgas problēmas.

Kas ir paveikts līdz šim?

Kādi būs nākamie soļi?

Skolu politikas darba grupā turpināsies sadarbība starp ES valstīm.