×

Ne bucurăm să vă regăsim pe noul site „Educație și formare”. În prezent, majoritatea paginilor sunt disponibile doar în limba engleză. Site-ul este însă în curs de traducere în celelalte 23 de limbi oficiale ale UE. Vom actualiza paginile imediat ce primim traducerile.

Educația și îngrijirea copiilor preșcolari

Educația și îngrijirea copiilor preșcolari se referă la orice activitate reglementată prin care se oferă educație și îngrijire copiilor de la naștere până la vârsta școlarizării obligatorii, care poate varia de la o țară a UE la alta.

La ce ne referim când vorbim de educația și îngrijirea copiilor preșcolari?

Educația și îngrijirea copiilor preșcolari (EICP) se referă la orice activitate reglementată prin care se oferă educație și îngrijire copiilor de la naștere până la vârsta școlarizării obligatorii, care poate varia de la o țară a UE la alta. Este vorba, printre altele, despre creșe și centre de îngrijire în mediu familial, structuri finanțate din fonduri publice și private, structuri preșcolare și pregătitoare. Educația și îngrijirea de calitate a copiilor preșcolari pot pune bazele succesului viitor și le pot oferi, cu atât mai mult copiilor provenind din medii dezavantajate, șansa de a se forma, de a-și asigura un nivel de trai decent, de a-și găsi mai ușor un loc de muncă și de a se integra în societate. Educația și îngrijirea de înaltă calitate a copiilor preșcolari sunt, prin urmare, o investiție importantă în educație și formare.

Ce măsuri ia UE?

Comisia a adoptat o propunere de recomandare a Consiliului privind sistemele de calitate în domeniul educației și îngrijirii copiilor preșcolari, care vizează sprijinirea statelor membre în eforturile lor de a îmbunătăți accesul la sistemele de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, precum și calitatea acestora.

Propunerea include un cadru de calitate, care identifică 5 componente-cheie ale unui sistem calitativ:

  • accesul la sistemele de educație și îngrijire a copiilor preșcolari;
  • formarea și condițiile de muncă ale personalului responsabil cu educația și îngrijirea copiilor preșcolari;
  • definirea programei de învățământ și a guvernanței adecvate;
  • finanțarea;
  • sistemele de monitorizare și evaluare.

Cadrul de calitate a sprijinit deja reformele din multe țări și a contribuit la îmbunătățirea ofertei în materie de educație și îngrijire a copiilor preșcolari.

Obiectivul de referință al UE, care prevede ca 95 % din copiii cu vârsta de peste 4 ani să frecventeze sistemele de educație și îngrijire copiilor preșcolari, a fost atins ca medie europeană, dar există încă diferențe mari între țări și regiuni. Comisia Europeană ajută statele membre să identifice provocările din acest domeniu și posibilități de a le soluționa.

De asemenea, Comisia facilitează cooperarea între statele membre în domeniul educației și îngrijirii copiilor preșcolari, oferind date și analize cu privire la evoluțiile actuale din Europa.

Care sunt următoarele etape?

  • În toamna lui 2018 a fost prevăzută lansarea unui grup tematic de lucru cu un mandat de 2 ani. Acesta va reuni experți naționali și organizații europene interesate de subiect pentru a duce mai departe discuțiile referitoare la calitatea sistemelor de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, cu accent pe incluziune și dezvoltarea personalului.
  • Comisia va continua să finanțeze proiecte care contribuie la creșterea calității sistemelor de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, inclusiv prin formarea și dezvoltarea profesională a personalului implicat în acest sector. Programul Erasmus+ va fi deosebit de util în acest sens.