Cén fáth a bhfuil gá leis?

Is féidir le hoideachas agus cúram luath-óige an bhunchloch a leagan síos le haghaidh ratha níos déanaí sa saol ó thaobh oideachais, folláine, infhostaitheachta

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , agus comhtháthaithe shóisialta

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) de, go háirithe i gcás páistí atá faoi mhíbhuntáiste.

Tá difear de réir tíre sna córais oideachais agus cúraim do pháistí óige (i.e. páistí ó lá a mbreithe go haois na scolaíochta éigeantaí); Tá tíortha an AE ag obair i gcomhar le chéile chun an t-oideachas agus an cúram sin a sholáthar ar bhonn ardcháilíochta agus inrochtana ar fud an Aontais.

Cad atá déanta go dtí seo?

Tá na tosaíochtaí leagtha amach ag an gCoimisiún d'oideachas agus cúram luath-óige – agus é mar aidhm aige feabhas a chur ar inrochtaineacht agus ar cháilíocht seirbhísí ón lá a shaolaítear páiste go dtí go dtosaíonn a scolaíocht éigeantach. Is in 2012 a cuireadh tús leis an obair air seo i gcomhar le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus le geallsealbhóirí.

Seo na tosaíochtaí:

  • treoir beartais a fhorbairt;
  • breis sonraí agus taighde ar an leibhéal Eorpach a fhorbairt;
  • an úsáid is éifeachtaí de mhaoiniú ón Eoraip a chur chun cinn.

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

 

Tuilleadh eolais