Vad gör EU för att främja språk?

Kommissionen är mycket angelägen om att främja språkinlärning och språklig mångfald i EU för att förbättra människors baskunskaper i språk.

EU-länderna och kommissionen har som gemensamt mål att alla ska kunnatvå språk utöver modersmålet, ett mål som EU:s stats- och regeringschefer satte upp i Barcelona 2002 pdf

Du kan läsa mer om kommissionens initiativ på området i meddelandet om flerspråkighet som tillgång och åtagande från 2008. Kommissionen vill framför allt

  • hjälpa EU-länderna att utveckla nya pedagogiska verktyg så att barnen har bättre språkkunskaper när de går ut skolan

  • samla data för att övervaka språkinlärningens och språkundervisningens utveckling och uppmuntra undervisning i fler än ett språk för att förbättra människors möjligheter att få jobb och flytta till ett annat EU-land

  • belöna innovation inom språkinlärning och språkundervisning.

Varför är det viktigt?

En av EU:s viktigaste ambitioner är att vi ska vara förenade i mångfalden. Den harmoniska samexistensen mellan språken i Europa är en tydlig symbol för detta. Språk bygger broar mellan människor och ökar vår förståelse för andra länder och kulturer.

För unga människor som söker jobb och som vill jobba utomlands blir språkkunskaperna allt viktigare. Språken är också en konkurrensfaktor. Många företag och arbetstagare missar kontrakt och jobb på grund av bristande språkkunskaper.

Fortfarande är det för många som går ut skolan utan att kunna ett främmande språk tillräckligt bra. Därför måste språkundervisningen bli mer effektiv.

Vad har man gjort hittills?

Kommissionen försöker förbättra situationen genom att

Kommissionen

Programmet Erasmus+ ger unga människor möjlighet att finslipa sina språkkunskaper genom studier och praktik utomlands.