Hvad går det ud på?

Tegnsprog er en vigtig del af den sproglige mangfoldighed i Europa. Tegnsprog er baseret på gestus og er lige så rige som talte sprog, hvad angår grammatik, struktur, syntaks og ordforråd. Der findes stort set et tegnsprog for hvert talt sprog i EU.

Manglen på pålidelige tal gør det svært at fastslå præcist, hvor mange mennesker i EU der bruger tegnsprog.

Det anslås, at 1 ud af 1 000 bruger et nationalt tegnsprog som førstesprog – det svarer til ca.  500 000 mennesker i hele EU. Andre bruger muligvis tegnsprog som andet eller tredje sprog, f.eks. familie og venner til døve og hørehæmmede.

Hvorfor er det nødvendigt?

For at integrere døve i samfundet i EU vil Kommissionen sikre, at de kan:

  • bruge tegnsprog som officielt kommunikationsmiddel i deres hjemland
  • få adgang til uddannelse
  • få adgang til beskæftigelse

Hvad er der gjort hidtil?

For at give døve mulighed for at arbejde og lære på deres foretrukne sprog arbejder Kommissionen og Europa-Parlamentet for at styrke tegnsprog og støtter indsatsen for at give dem officiel status.

Initiativerne omfatter:

  • Dicta-Sign, et 3-årigt EU-finansieret forskningsprojekt, der skal gøre onlinekommunikation mere tilgængelig for døve brugere af tegnsprog.
  • SignSpeak, et nyskabende initiativ, der skal forbedre kommunikationen mellem tegnsprogsbrugere og hørende gennem synsbaseret teknologi til tolkning af tegnsprog.

Hvad er de næste skridt?

Kommissionen vil fortsat støtte initiativer for at fremme inklusion af hørehæmmmede og tegnsprogsbrugere i samfundet ved at arbejde sammen med relevante grupper og organisationer i forbindelse med programmet Erasmus+.