Miről is van szó?

A Gondoljuk újra az oktatást elnevezésű kezdeményezést 2012-ben indította útnak az Európai Bizottság abból a célból, hogy az európai oktatási rendszerek reformja révén a munkaerő-piaci kínálat meg tudjon felelni a magasan képzett munkavállalók iránti keresletnek, és csökkenjen a munkanélküliség.

A kezdeményezés középpontjában az alábbi három terület reformja áll:

  • minőség,
  • hozzáférhetőség, 
  • finanszírozás.

A reformoknak arra kell irányulniuk, hogy:

  • javuljanak az alapkészségek,
  • többen sajátítsanak el vállalkozói készségeket,
  • többen részesüljenek tanulószerződéses gyakorlati képzésben,
  • javuljon a munkavállalók idegennyelv-tudása.

Miért van erre szükség?

Az oktatási rendszereknek alkalmazkodniuk kell a munkaerőpiacokon végbemenő és a készségkeresletet érintő változásokhoz annak érdekében, hogy a következő évtized folyamán meg tudjanak felelni a munkaerő-piaci szükségleteknek, ezen belül is a kereslet várható növekedésének.

A széles körben megvalósuló beruházások ellenére az oktatási rendszerek számos EU-országban továbbra sem képesek megfelelni az említett kihívásoknak. Jelentős lemaradás mutatkozik EU-szerte annak a célnak a teljesítése terén is, hogy az iskolából kikerülő fiatalok mindegyike folyékonyan beszéljen legalább két idegen nyelvet.

Ennélfogva elengedhetetlenül fontos – különösen az uniós tagállamokban bevezetett megszorító intézkedésekre való tekintettel – hogy az oktatási erőforrások elosztása a hatékonyság és eredményesség jegyében menjen végbe.

Milyen lépésekre került sor eddig?

Átfogó, uniós szintű országelemzés készült abból a célból, hogy megfelelő teljesítménymérő referenciaértékek meghatározására kerüljön sor, melyek segítségével kutatási eredményeken alapuló szakpolitikát lehet kifejleszteni

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

A „Gondoljuk újra az oktatást” című közlemény és az országelemzés alapján a Tanács következtetéseket adott ki az oktatásba és a képzésbe irányuló beruházásról.

Melyek a soron következő lépések?

Az Európai Bizottság a jövőben is tevékeny szerepre készül és párbeszédet kíván folytatni az érdekeltekkel annak érdekében, hogy az oktatási rendszerek 2020-ig olyan új oktatási és tanulási módszereket vezessenek be, amelyek révén fel tudják ruházni diákjaikat a munkaerőpiacon keresett készségekkel.

E tekintetben a következő intézkedések érdemelnek említést:

 

További információk