Par ko ir runa?

Eiropas Savienībā ir arvien vairāk skolēnu, kuriem dzimtā valoda atšķiras no skolā lietotās galvenās mācību valodas. Viņu īpatsvars dažādās ES valstīs ievērojami atšķiras: no 1 % Polijā līdz 40 % Luksemburgā.

Līdz ar migrantu bērniem skolā parādās valodu dažādība. Tā ir vērtīga iespēja gan katram konkrētajam cilvēkam, gan skolām un sabiedrībai kopumā. Rodas jautājums, kā skolas varētu pēc iespējas labāk izmantot valodu daudzveidības potenciālu.

Kāpēc tās ir vajadzīgas?

Fakti liecina, ka migrantu bērni pamatprasmes parasti apgūst grūtāk nekā pārējie viņu klasesbiedri. Skolām jāpielāgo pedagoģiskā metodika, lai konstruktīvi un pozitīvi iesaistītu bērnus no citas valodas vides, dodot attīstības iespējas visiem skolēniem.

Kas ir paveikts līdz šim?

Komisija ir finansējusi “Sirius” – Eiropas politikas tīklu migrantu izcelsmes bērnu un jauniešu izglītībai. Tas nodarbojas ar pētniecību, izstrādā politiku valodu apguves jomā un ir nācis klajā ar politikas pārskatu šajā jautājumā.

Komisija sadarbojās ar ES valstīm, lai noteiktu, kādas stratēģijas ir sevi apliecinājušas valodu apguvē vairāku valodu vidē, un sekmētu labākās prakses apmaiņu par daudzvalodu klasēm. Sadarbības rezultāti un plašs attiecīgās literatūras apkopojums ir iekļauti ziņojumā “Valodu mācīšana un apguve daudzvalodu klasē

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ”.

Šo ziņojumu apspriedīs ar dalībvalstīm, īpaši saistībā ar izglītības sektora nozīmi bēgļu krīzes risināšanā, kā norādīts 2015. gada marta Parīzes deklarācijā

pdf

(501 kB)

Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Kas notiks turpmāk?

Programma “Erasmus+” piedāvā jaunas iespējas, piemēram, eksperimentālas politikas ievirzes un plaša mēroga partnerības, lai izstrādātu jaunas valodu apguves un pasniegšanas stratēģijas, kas domātas tieši daudzvalodu klasēm.

Kopā ar Eiropas Padomi un tās Moderno valodu centru Komisija atbalstīs jaunas, daudzvalodu klasēm domātas valodu apguves metodikas izstrādi un izplatīšanu.

Tiks sagatavoti arī resursi un palīgmateriāli skolotājiem darbā ar dažādu tautību bērniem vienā klasē. Tas ietilps Komisijas plašākajā pedagoģijas stratēģijā

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

 

Uzziniet vairāk!