Cad atá i gceist?

Tá méadú ag teacht ar an líon páistí san Aontas Eorpach nach ionann a máthairtheanga agus an phríomhtheanga ina ndéantar iad a theagasc ar scoil. Tá difear mór idir tíortha an Aontais maidir leis sin, sa Pholainn is cás 1% de pháistí scoile é, i Lucsamburg 40%.

Tugann páistí imirceacha flúirse teangacha agus scileanna teanga isteach sa seomra ranga leo. D'fhéadfadh an duine, an scoil agus an tsochaí tairbhe a bhaint as sin. De thoradh na héagsúlachta teanga, tarraingítear anuas an cheist conas is féidir le scoileanna an tairbhe is mó a bhaint as.

Cén fáth a bhfuil gá leis?

Léiríonn fianaise nach n-éiríonn le páistí imirceacha bunscileanna a shealbhú chomh furasta le paistí eile. Ní mór do scoileanna a modhanna teagaisc a chur in oiriúint do chúlraí teanga éagsúla na ndaltaí ar shlí dhearfach chuiditheach, sa dóigh go n-éireoidh an scoil le gach dalta.

Cad atá déanta go dtí seo?

Tá líonra beartais, ar a dtugtar Sirius, maoinithe ag an gCoimisiún Eorpach maidir le hoideachas páistí agus daoine óga ó chúlra imirceach. Cuidíonn an líonra le taighde agus le beartas a fhorbairt i réimse na foghlama teanga agus d'eisigh sé coimre bheartais ar an ábhar sin.

D'oibrigh an Coimisiún Eorpach i gcomhar le tíortha an Aontais chun straitéisí a shainaithint a oibríonn i gcomhair foghlaim teanga i gcomhthéacs ilteangach agus chun comhroinnt dea-chleachtais a éascú. Bunaíodh tuarascáil dar teideal Múineadh agus foghlaim teanga i seomraí ranga ilteangacha

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ar thorthaí an chomhoibrithe sin agus ar athbhreithniú cuimsitheach ar an litríocht ábhartha.

Déanfar an tuarascáil maidir le múineadh agus foghlaim teanga i seomraí ranga ilteangacha a phlé leis na Ballstáit i gcomhthéacs ghníomhú na hearnála oideachais i ndáil le géarchéim na ndídeanaithe, i bpáirt, rud a cuireadh in iúl i ndearbhú Pháras i Márta 2015

pdf

(501 kB)

Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Tríd an gclár Erasmus+, cuirtear deiseanna nua ar fáil, beartais thrialacha agus comhpháirtíochtaí mórscála mar shampla, chun straitéisí nua a cheapadh i gcomhair teagasc agus foghlaim teanga i seomraí ranga ilteangacha.

I gcomhar le Comhairle na hEorpa agus a Lárionad Nuatheangacha, tacóidh an Coimisiún le forbairt agus le scaipeadh modhanna nua teagaisc teanga i seomraí ranga ilteangacha.

Mar chuid de straitéis an Choimisiúin maidir le gairmeacha múinteoireachta

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , déanfar acmhainní agus tacaíocht le haghaidh múinteoirí a oibríonn le daltaí ó náisiúin éagsúla in aon seomra ranga amháin a fhorbairt.

 

Tuilleadh eolais