Hvad er EU's rolle?

Medlemslandene udformer deres egne uddannelsespolitikker. Europa-Kommissionen samarbejder, i tråd med nærhedsprincippet, med medlemslande og interesserede parter for at sikre, at de arbejder for de samme mål, og hjælper dem i deres bestræbelser, navnlig ved at tilskynde til udveksling af god praksis. Europa-Kommissionens opgave inden for sprogundervisning og -indlæring er at koordinere indsatsen med medlemslandene for at nå målene i sprogstrategien.

Hvorfor er det nødvendigt?

Kendskab til fremmedsprog er afgørende for at sikre, at Europas borgere kan flytte, arbejde og lære i hele Europa. Det vil hjælpe med sætte skub i vækst og beskæftigelse, mindske arbejdsløsheden og forbedre levestandarden.

Det er også afgørende at sikre, at sprog ikke er en hindring for deltagelse i samfundslivet, og at marginaliserede sproggrupper udpeges, repræsenteres og inkluderes i samfundet.

Hvad er der gjort hidtil?

Europa-Kommissionen har inden for strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) arbejdet sammen med medlemslandene i to på hinanden følgende arbejdsgrupper om sprog. Den første gruppe fokuserede på, hvordan man kan forbedre flersprogede kommunikationsfærdigheder på arbejdsmarkedet.

Den anden gruppe om sprog i uddannelse og erhvervsuddannelse gennemførte en komparativ analyse af sprogundervisning og -indlæring i medlemslandene og udarbejdede rapporter om, hvordan man kan forbedre effektiviteten i sprogundervisningen.

Kommissionen understøtter også disse mål gennem aktiviteterne i Erasmus+ og offentliggør nyttigt informationsmateriale samt god praksis og uddannelsesressourcer til sproglærere på skoleuddannelsesportalen School Education Gateway.

Hvad bliver de næste skridt?

Kommissionen og EU-landene vil arbejde sammen om at gennemføre strategien og forbedre sprogundervisning og -indlæring i EU. Det indebærer et tættere samarbejde i ET 2020-arbejdsgrupperne, udbredelse af de seneste rapporter om sprogundervisning og sproglig mangfoldighed i skolerne og implementering af de sproglige elementer i den reviderede ramme for nøglekompetencer.

Derudover vil Kommissionen fokusere på at:

  • forbedre relevansen og sammenligneligheden af prøver og vurderinger
  • gøre skolerne mere socialt inklusive ved at anerkende migrantsprog
  • støtte og udvikle sproglæreres kvalifikationer og andre læreres sprogfærdigheder
  • øge effektiviteten i undervisningen gennem integreret indlæring af indhold og sprog (CLIL)
  • tilskynde til computerstøttet sprogindlæring (CALL) og udvikling af flersprogede åbne uddannelsesressourcer
  • indarbejde fremmesprogsundervisning i generelle kvalifikationsstrategier som f.eks. det europæiske område for færdigheder og kvalifikationer og gennemføre initiativet Åbning af uddannelsessektoren.