Vad går det ut på?

Barn som tidigt kommer i kontakt med främmande språk lär sig i allmänhet språk snabbare, blir bättre på sitt modersmål och även duktigare på andra områden. EU:s utbildningsministrar tycker därför att det är bra om barn får undervisning i minst två främmande språk redan som små.

Varför är det viktigt?

Tidig språkinlärning lägger inte bara grunden till senare inlärning, utan påverkar också attityderna till andra språk och kulturer. Det är det främsta skälet till att kommissionen främjar tidig språkinlärning genom olika initiativ och stöder forskning på området.

Vad har man gjort hittills?

Kommissionen har en grupp av nationella experter på tidig språkinlärning i förskolan. Gruppen utbyter information om situationen i olika länder och tar fram rekommendationer och riktlinjer om hur policyn ska genomföras i praktiken.

Gruppen publicerade sina resultat i en policyhandbok pdf (172 kB) English 2011.

Mellan 2007 och 2013 erbjöd EU:s program för livslångt lärande många en lång rad möjligheter till språkinlärning genom studier och praktik utomlands.
Deltagarna fick en unik möjlighet att få direkt undervisningserfarenhet i ett annat europeiskt land, på ett främmande språk och i ett annat utbildningssystem.

Vad blir nästa steg?

Programmet Erasmus+ tar vid där programmet för livslångt lärande slutade och erbjuder nya möjligheter, t.ex. strategiska partnerskap för tidig språkinlärning.

Tidig språkinlärning kommer också att diskuteras som ett led i kommissionens allmänna strategi för förskolan.

Läs mer