Despre ce este vorba

Studiul limbilor străine de la o vârstă fragedă poate accelera procesul de asimilare a acestora, poate îmbunătăți capacitatea copiilor de a se exprima în limba maternă și îi poate ajuta să obțină rezultate mai bune și în alte domenii. Iată de ce miniștrii educației din statele membre ale UE sprijină învățarea a cel puțin două limbi străine de la o vârstă fragedă.

Motivație

Pe lângă faptul că pune bazele pentru învățarea ulterioară, învățarea limbilor străine de la o vârstă fragedă poate influența atitudinea față de alte limbi și culturi. Aceasta este motivația principală aflată la baza diverselor inițiative ale Comisiei Europene menite să promoveze învățarea limbilor străine de la o vârstă fragedă și să sprijine cercetările în acest domeniu.

Măsuri luate până în prezent

În cadrul Comisiei există un grup alcătuit din experți naționali în domeniul învățării limbilor străine începând de la nivel preșcolar. Membrii grupului fac schimb de informații referitoare la situația din diferite țări și elaborează recomandări și orientări cu privire la modul de punere în aplicare a politicilor respective.

Concluziile discuțiilor și rezultatele activității grupului au fost publicate în 2011 într-un manual de politică pdf (172 kB) English.

În perioada 2007-2013, programul UE de învățare pe tot parcursul vieții a oferit numeroase oportunități pentru studii, perioade de ucenicie și stagii de formare în străinătate în domeniul lingvistic.
Aceste programe le-au permis participanților să dobândească o experiență directă în predarea și învățarea în altă limbă, țară și sistem de învățământ din Europa.

Care sunt următorii pași?

Programul Erasmus+ continuă demersul programului de învățare pe tot parcursul vieții și oferă, la rândul său, noi oportunități, cum ar fi posibilitatea de a crea parteneriate strategice în domeniul învățării limbilor străine de la o vârstă fragedă.

Această temă va fi discutată și în cadrul strategiei mai generale a Comisiei Europene privind Educația și îngrijirea copiilor de vârstă preșcolară și antepreșcolară.

Informații suplimentare

  • Manual privind învățarea limbilor străine de la o vârstă fragedă
    • Manual de politică privind învățarea limbilor străine de la o vârstă fragedă (2011) pdf (172 kB) English
    • Bune practici în învățarea limbilor străine de la o vârstă fragedă pdf (487 kB) English
    • Învățarea limbilor străine de la o vârstă fragedă – rezumate pe țări pdf (549 kB) English