Miről is van szó?

Az Európai Bizottság kezdeményezések sorával igyekszik előmozdítani uniós szinten a felsőoktatás és az üzleti világ közötti kapcsolatokat. A vállalatok és az egyetemek közötti szorosabb együttműködés:

 • elősegítheti a tudástranszfert és az ismeretek megosztását;
 • hosszú távú partneri kapcsolatokat és új lehetőségeket eredményezhet;
 • teret ad az innovációnak, a vállalkozói szellemnek és a kreativitásnak.

A vállalkozásokkal szoros kapcsolatokat ápoló felsőoktatási intézmények tantervüket és a tanítási-tanulási szemléletmódjukat könnyebben hozzá tudják igazítani a diákok és a társadalom szükségleteihez. E kapcsolatok elősegíthetik, hogy a frissen végzettek a megfelelő készségek birtokában és a megfelelő hozzáállással induljanak útnak, és a munkaerőpiacon és a magánéletben egyaránt meg tudják állni a helyüket.

Számtalan példa van Európában az egyetemek és a vállalkozások közötti sikeres együttműködésre. Az együttműködés foka azonban országtól, felsőoktatási intézménytől és tudományterülettől függően nagyon változó.

Hogyan támogatja az EU ezt az együttműködést?

Az egyetemek és vállalkozások közötti párbeszéd európai fóruma

Az egyetemek és a vállalkozások közötti párbeszéd európai fóruma 2008-ban alakult meg, azóta rendszeresen megrendezésre kerül, és lehetőséget teremt a

 • felsőoktatási intézmények,
 • vállalkozások, cégek,
 • vállalkozói szövetségek,
 • közvetítők,
 • hatóságok és
 • döntéshozók találkozására.

Az európai szintű fórum célja, hogy elősegítse a hálózatépítést, az eszmecserét és a bevált módszerek megosztását. A másfél napos rendezvényen a résztvevők áttekintik a felsőoktatás és az üzleti világ közötti együttműködés aktuális helyzetét, és megvitatják, milyen szakpolitikai kezdeményezésekkel és programokkal lehetne azt szorosabbá tenni. A legutóbbi fórumnak Brüsszel adott otthont 2017 áprilisában (ld. alább a jelentést), a következőre várhatóan 2019 tavaszán kerül majd sor.

Gyakoribb megbeszélésekre adnak lehetőséget a tagállamok együttműködésével megrendezett tematikus fórumok. Ezek az országos és regionális szinten felmerülő legfontosabb témák megvitatását szolgálják. Legutóbb Bécsben, Helsinkiben és San Sebastiánban volt tematikus fórum (ld. alább az ezekről szóló jelentéseket), a következő pedig Horvátországban lesz 2017. október 19–20-án.

Az egyetemek és vállalkozások közötti együttműködés sikerét a részt vevő emberek és a köztük kialakuló kapcsolatok alapozzák meg. Az egyetemek és vállalkozások közötti együttműködés témájában a Yammer vállalati közösségi hálón létrehozott (regisztrációhoz kötött) vitafórum éppen ezért az ismeretségek kialakulását és elmélyülését hivatott elősegíteni.

Az egyetemek és a vállalkozások közötti párbeszéd európai fórumán folytatott megbeszélések eredményeként született meg két jelentős szakpolitikai kezdeményezés, a HEInnovate (a felsőoktatási intézmények részére kifejlesztett online önértékelő eszköz) és a tudásfejlesztési szövetségek létrehozásának gondolata.

HEInnovate

A HEInnovate online önértékelő eszköz, mely tanácsokkal és ötletekkel hivatott segíteni a felsőoktatási intézményeket abban, hogy hatékonyan kezeljék az intézményi és kulturális változásokat. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel együttműködésben kifejlesztett eszköz segít a felsőoktatási intézményeknek abban, hogy feltérképezzék a változtatásra és innovációra érdemes területeket, és holisztikus intézményi változtatásokra ösztönzi őket. Ha szeretne többet megtudni erről a kezdeményezésről, látogasson el a HEInnovate honlapra.

Tudásfejlesztési szövetségek

A tudásfejlesztési szövetségek felsőoktatási intézmények és vállalatok között európai uniós finanszírozással létrejött partnerségek. A tudásfejlesztési szövetségek olyan projekteken dolgoznak, amelyek a kreativitást, az innovációt és a vállalkozó kedvet hivatottak új oktatási és tanulási szemléletmódok kidolgozásával ösztönözni a tantárgyak mindegyikében.

Céljuk, hogy:

 • új multidiszciplináris tanterveket hozzanak létre,
 • előmozdítsák az átvihető készségek és a vállalkozói ismeretek térnyerését a tananyagban,
 • elősegítsék a rendszerszintű együttműködési kultúra meghonosodását az üzleti világ és az egyetemek közötti kapcsolatokban.

Tanulmányok és jelentések

Az egyetemek és vállalkozások 7. európai fóruma (2017 áprilisa)

Az egyetemek és vállalkozások 6. európai fóruma (2015 márciusa)

Az egyetemek és vállalkozások 5. európai fóruma (2013 júniusa)

Tematikus fórumok

Innováció a felsőoktatásban

Az egyetemek és vállalkozások közötti együttműködés hatásának mérése

Az egyetemek és vállalkozások közötti együttműködés sikertörténetei

Az egyetemek és vállalkozások közötti együttműködés helyzetének áttekintése

Egyedi jelentések (2013) olvashatók az egyetemek és a vállalkozások közötti együttműködés helyzetéről a következő országok tekintetében:

Ausztria Írország Spanyolország
Belgium Olaszország Svédország
Finnország Hollandia Törökország
Franciaország Lengyelország Egyesült Királyság
Németország Portugália