Hvad går det ud på?

EU hjælper med at udvikle værktøjer, som gør det lettere at forstå, hvordan de videregående uddannelsessystemer fungerer i EU-landene, og dermed lettere for folk at flytte fra ét land til et andet for at studere.

Hvorfor er det nødvendigt?

Større åbenhed gør det lettere for studerende og forskere at vælge, hvor de vil studere og arbejde. Ved at tilbyde mere tilgængelige og sammenlignelige oplysninger kan uddannelsesinstitutionerne positionere sig bedre og forbedre deres udviklingsstrategier, kvalitet og resultater. Større åbenhed støtter også beslutningstagerne i deres strategiske valg i forbindelse med reformen af de videregående uddannelsessystemer.

Hvad er der gjort indtil videre?

EU støtter en række praktiske værktøjer til at øge åbenheden inden for videregående uddannelse. Det omfatter bl.a.:

Senest er EU begyndt at støtte udviklingen af: