Despre ce este vorba

„Mobilitatea în scop educațional” constă în a merge în străinătate la studii sau pentru a urma un stagiu de formare. Miniștrii UE au convenit să dubleze la 20%, până în 2020, numărul studenților care urmează studii sau stagii de formare în străinătate. Sprijinul în favoarea mobilității este un punct esențial al programului UE pentru educație și formare, Erasmus+.

Motivație

Studiile sau stagiile de formare urmate în străinătate ajută la dezvoltarea capacității profesionale și a competențelor sociale și interculturale și la creșterea șanselor de inserție profesională.

Cu toate acestea, titlurile universitare obținute în străinătate încă se recunosc destul de greu. Transferabilitatea burselor și a împrumuturilor este limitată și mai sunt și alte obstacole care împiedică libera circulație a cercetătorilor în UE.

Găsirea unor noi forme de cooperare transfrontalieră va contribui, de asemenea, la îmbunătățirea calității învățământului superior.

Măsuri luate până în prezent

Spațiul european al învățământului superior (procesul de la Bologna) a adus schimbări profunde în sensul facilitării studiilor și formării în străinătate: structura diplomă de licență-masterat-doctorat și progresele înregistrate în domeniul asigurării calității le-au oferit o mai mare mobilitate studenților și cadrelor didactice și au consolidat instituțiile și sistemele.

În paralel cu stabilirea obiectivului de 20%, in 2011, miniștrii educației din UE au adoptat o recomandare a Consiliului privind promovarea mobilității în scop educațional, prin care s-au angajat să creeze un mediu mai favorabil acestui tip de mobilitate. Recomandarea își propune să asigure mai multe informații și orientări cu privire la mobilitate, să amelioreze sistemul de recunoaștere a titlurilor universitare și să îmbunătățească transferabilitatea sprijinului pentru studenți.

Utilizarea instrumentelor de mobilitate și de asigurare a calității în Europa, printre care Sistemul european de credite transferabile (ECTS), Suplimentul la Diplomăși Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior facilitează încrederea reciprocă, recunoașterea titlurilor universitare și mobilitatea.

Programul Erasmus+ oferă sprijin direct persoanelor care doresc să studieze sau să se formeze în străinătate și proiectelor vizând sprijinirea cooperării transfrontaliere între instituțiile de învățământ superior.