Waar gaat het om?

Studeren of een vak leren In het buitenland wordt ook wel "leermobiliteit" genoemd. De ministers van de EU-landen hebben afgesproken het aantal studenten in het hoger onderwijs dat een studie of opleiding in het buitenland volgt, in de periode tot 2020 te verdubbelen tot 20%. Die leermobiliteit steunen is een van de kerntaken van Erasmus+, het EU-programma voor onderwijs en opleiding.

Waarom is dit nodig?

In het buitenland gaan studeren of vak leren helpt mensen hun professionele, sociale en interculturele vaardigheden te vergroten. Ze zijn daardoor aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt.

Maar de erkenning van buitenlandse universitaire diploma's verloopt niet altijd even soepel. Leningen en beurzen kunnen niet altijd worden "meegenomen" naar het buitenland en er zijn ook obstakels voor het vrije verkeer van onderzoekers binnen de EU.

Door nieuwe vormen van grensoverschrijdende samenwerking kan ook de kwaliteit van het hoger onderwijs worden verbeterd.

Wat is er al gedaan?

De Europese hogeronderwijsruimte (het Bolognaproces) heeft het al heel wat makkelijker gemaakt om in het buitenland een studie of opleiding te gaan volgen: dankzij het bachelor-master-doctorstelsel en de kwaliteitsgaranties gaan studenten en docenten makkelijker naar het buitenland en zijn onderwijsinstellingen en -stelsels robuuster geworden.

In 2011 hebben de EU-onderwijsministers ook een aanbeveling over het bevorderen van de leermobiliteit vastgesteld om het klimaat voor studeren in het buitenland te verbeteren. Daarin pleitten ze voor een betere voorlichting, een vlottere erkenning van buitenlandse diploma's en meer mogelijkheden om studiebeurzen "mee te nemen".

Instrumenten zoals het Europees studiepuntenstelsel ECTS, het diplomasupplement en het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijs EQAR bevorderen het wederzijds vertrouwen, de academische erkenning en de leermobiliteit.

Het Erasmus+-programma geeft rechtstreeks steun aan wie in het buitenland een studie of vakopleiding wil volgen en aan projecten voor grensoverschrijdende samenwerking tussen hogeronderwijsinstellingen.