Miről is van szó?

„Tanulási célú mobilitás”, más néven „tanulmányi mobilitás” alatt azt a folyamatot értjük, amikor valaki külföldre utazik azzal a céllal, hogy ott tanulmányokat folytasson, vagy szakképzésben részesüljön. Az uniós tagállamok miniszterei célként tűzték ki, hogy 2020-ra megduplázódjon, azaz 20%-ra növekedjen azoknak a felsőoktatási intézményekben tanuló diákoknak az aránya, akik tanulmányaik, illetve képzési programjuk egy részét külföldön végzik el. A mobilitás támogatása kiemelt célja az Erasmus+ programnak, melyet az oktatás és a képzés területén indított útnak az Európai Unió.

Miért van erre szükség?

A külföldi képzés, illetve a külföldi tanulmányok elősegítik a diákok szakmai, szociális és interkulturális készségeinek fejlődését, és javítják az érintettek foglalkoztathatóságát.

Ennek ellenére továbbra is túl sok akadály nehezíti a külföldi felsőfokú képesítések és tanulmányok elismerését és a kutatók Európai Unión belüli szabad mozgását, az ösztöndíjak és diákhitelek „hordozhatósága” pedig ma is korlátozott.

A határokon átívelő együttműködés új formáinak kifejlesztése a felsőoktatás színvonalára is kedvezően fog hatni.

Milyen lépésekre került sor eddig?

Az európai felsőoktatási térség létrehozása (a „bolognai folyamat”) mélyreható változásokat idézett elő, amelyeknek köszönhetően ma már könnyebben lehet külföldön tanulmányokat folytatni, illetve képzésben részesülni: a felsőfokú alapképzés–mesterfokozat–doktori fokozat hármas struktúra és a minőségbiztosítás terén végbement fejlesztések javították a felsőoktatásban részesülő diákok és felsőoktatási intézményekben dolgozó szakemberek mobilitását, és megerősítették a felsőoktatási intézményeket és rendszereket.

A 20%-os mobilitási cél meghatározásán túlmenően az uniós tagországok miniszterei 2011-ben elfogadták a fiatalok tanulási célú mobilitásának ösztönzéséről szóló tanácsi ajánlást, amelyben kötelezettséget vállaltak arra, hogy kedvezőbb feltételeket teremtenek a tanulmányi mobilitás elősegítése érdekében. Az ajánlás szorgalmazza, hogy javuljon a mobilitással kapcsolatos tájékoztatás és iránymutatás, a felsőfokú képesítések és tanulmányok elismerése, valamint a diákoknak nyújtott támogatások hordozhatósága.

Az európai mobilitást és minőségbiztosítást szolgáló eszközök – köztük az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer, az oklevélmelléklet és az európai felsőoktatási minőségbiztosítási nyilvántartás – elősegítik a kölcsönös bizalom elmélyülését, és megkönnyítik a felsőfokú képesítések és tanulmányok elismerését, valamint a mobilitást.

Az Erasmus+ program közvetlen támogatást nyújt azoknak, akik külföldön szeretnének tanulmányokat folytatni, illetve képzésben részesülni, valamint a felsőoktatási intézmények közötti, határokon átívelő együttműködés megvalósulását segítő projekteknek.