Što je to?

„Obrazovna mobilnost” podrazumijeva odlazak u inozemstvo radi studiranja ili osposobljavanja. Ministri EU-a suglasili su se da im je cilj do 2020. udvostručiti udio studenata u području visokog obrazovanja koji završavaju fakultet ili osposobljavanje u inozemstvu na 20 %. Potpora mobilnosti u fokusu je programa EU-a Erasmus+ za obrazovanje i osposobljavanje; Erasmus+.

Zašto je to potrebno?

Odlazak na studiranje ili osposobljavanje u inozemstvo osobama olakšava razvoj profesionalnih, društvenih i međukulturnih vještina i pridonosi povećanju mogućnosti zapošljavanja.

No i dalje postoje prevelike poteškoće pri priznavanju akademskih kvalifikacija stečenih u inozemstvu; prenosivost stipendija i kredita ograničena je, a slobodno kretanje istraživača unutar EU-a onemogućuju brojne prepreke.

Razvoj novih oblika prekogranične suradnje pridonijet će i poboljšanju kvalitete visokog obrazovanja.

Što je dosad učinjeno?

Europski prostor visokog obrazovanja (Bolonjski proces) uzrokovao je dalekosežne promjene koje olakšavaju studiranje i osposobljavanje u inozemstvu: uvođenjem strukture prvostupnik – magistar – doktor i napretkom u području osiguravanja kvalitete olakšana je mobilnost studenata i osoblja te su ojačane institucije i sustavi.

Usporedno s postavljanjem cilja mobilnosti od 20 %, ministri obrazovanja EU-a 2011. donijeli su Preporuku Vijeća o promicanju mobilnosti u učenju, u okviru koje su izrazili predanost stvaranju pozitivnijeg okruženja za mobilnost u učenju. Preporukom se nastoji poboljšati pružanje informacija i smjernica o mobilnosti, povećati priznavanje akademskih kvalifikacija te poboljšati prenosivost sredstava potpore za studente.

Primjenom europskih alata za mobilnost i osiguranje kvalitete kao što su ECTS, dodatak diplomi i Europski registar osiguranja kvalitete pospješuju se međusobno povjerenje, akademsko priznavanje i mobilnost.

U okviru programa Erasmus+ pruža se izravna podrška osobama koje žele studirati ili se osposobljavati u inozemstvu i projektima kojima se podupire prekogranična suradnja među institucijama visokog obrazovanja.