Hvad er det?

De videregående uddannelsers bidrag til vækst og beskæftigelse og deres internationale tiltrækningskraft kan styrkes gennem en tæt effektiv sammenhæng mellem uddannelse, forskning og innovation – de tre sider af "videntrekanten".

Det seneste skift til åben innovation har medført en øget strøm af viden og nye typer samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, forskningsorganisationer og erhvervsliv.

Hvad gør vi?

EU-Kommissionen støtter investeringer i innovation og videntrekanten gennem: