Cad é?

Bíonn tionchar mór ar éifeachtacht fhoriomlán córas ardoideachais ag an gcaoi a bhfuil siad eagraithe agus rialaithe agus ag an gcaoi a maoinítear iad. Leagtar béim ar an méid seo i Straitéis Eoraip 2020 an AE:

Cad chuige é?

Bíodh go bhfuil difríochtaí móra idir an méid a chaitear ar an ardoideachas ó thír go tír san AE, ní leor an t-infheistiú iomlán a dhéantar san ardoideachas san Eoraip: 1.3% d'olltáirgeacht intíre ar an meán, i gcomparáid le 2.7% i SAM agus 1.5% sa tSeapáin. Tá tuilleadh brú ar infheistiú poiblí de dheasca an bhrú atá ann faoi láthair comhdhlúthú fioscach a chur i gcrích. Dá bhrí sin, ní mór an toradh is fearr is féidir a fháil ar na hacmhainní a infheistítear.

Mar a dúradh thuas, teastaíonn breis solúbthachta le dul i ngleic leis na dúshláin seo, agus is éasca d'institiúidí uathrialacha speisialú; is féidir leo feidhmíocht oideachais agus taighde níos fearr a chur chun cinn agus caighdeáin barr feabhais a chothú i gcórais ardoideachais. Ach is minic a chuireann srianta dlí, airgeadais agus riaracháin teorainn le saoirse institiúidí straitéisí agus struchtúir a shainiú agus iad féin a dhealú ó na hiomaitheoirí eile.

Cad atá déanta go dtí seo?

Trí thacaíocht do thaighde agus do chomhar beartais, cuidíonn an Coimisiún Eorpach le tíortha an AE samhlacha éifeachtacha rialachais agus maoiniúcháin a fhorbairt don ardoideachais.

Dírítear i gceardlanna tíre, a eagraítear mar chuid den mhodh oscailte comhordaithe in oideachas agus in oiliúint, ar shaincheisteanna amhail rialachas institiúideach san ardoideachas agus maoiniú i gcoibhneas le feidhmíocht.