Par ko ir runa?

Boloņas procesu kopīgi īsteno valsts iestādes, augstskolas, mācībspēki un studenti kopā ar ieinteresētajām apvienībām, darba devējiem, kvalitātes nodrošināšanas aģentūrām, starptautiskajām organizācijām un iestādēm, arī Eiropas Komisiju.

Boloņas procesa mērķis:

Kāpēc tas ir vajadzīgs?

Eiropā ir lielas atšķirības starp izglītības sistēmām, tāpēc eiropiešiem vienmēr ir bijis grūti vienā valstī iegūto kvalifikāciju izmantot, lai pieteiktos darbā vai mācību kursā citā valstī. Ja izglītības sistēmas būs saderīgākas, studentiem un darba meklētājiem Eiropā būs vieglāk pārvietoties.

Vienlaikus Boloņas reforma palīdz panākt, lai Eiropas universitātes un koledžas būtu konkurētspējīgākas un pievilcīgākas starptautiskajā arēnā.

Boloņas process arī atbalsta izglītības sistēmu modernizāciju, lai tās atbilstu mainīgā darba tirgus vajadzībām. Tas ir svarīgi tāpēc, ka pieaug tādu darbvietu skaits, kurās nepieciešama augsta kvalifikācija, un aug pieprasījums pēc inovācijas un uzņēmējdarbības Deutsch (de) English (en) français (fr)

Kas jau ir padarīts?

Ir panākts liels progress, īstenojot reformas. Par to liecina regulāri ziņojumipdf.

Erevānā 2015. gada maijā izglītības ministri noteica četras svarīgas nākotnes prioritātes:

  1. uzlabot apguves un pasniegšanas kvalitāti un atbilstību reālajām vajadzībām;
  2. veicināt absolventu nodarbināmību visa viņu darba mūža garumā;
  3. padarīt mūsu sistēmas iekļaujošākas;
  4. īstenot strukturālās reformas, par kurām panākta vienošanās.

Kas piedalās?

 Iesaistīto valstu sarakstu var atrast Eiropas augstākās izglītības telpas tīmekļa vietnē.