Περί τίνος πρόκειται;

Η διαδικασία της Μπολόνια είναι μια συλλογική προσπάθεια δημόσιων αρχών, πανεπιστημίων, διδασκόντων και φοιτητών, καθώς και ενώσεων ενδιαφερομένων, εργοδοτών, φορέων διασφάλισης ποιότητας, διεθνών οργανισμών και οργάνων, περιλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κύριοι στόχοι της είναι:

Γιατί χρειάζεται;

Ανέκαθεν, τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη διέφεραν πολύ μεταξύ τους και για αυτό οι Ευρωπαίοι δυσκολεύονταν να χρησιμοποιήσουν τους τίτλους σπουδών που είχαν αποκτήσει σε μια χώρα για να βρουν δουλειά ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε άλλη. Η μεγαλύτερη συμβατότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων διευκολύνει την κινητικότητα όσων σπουδάζουν ή αναζητούν εργασία εντός της Ευρώπης.

Παράλληλα, οι μεταρρυθμίσεις της Μπολόνια βοηθούν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα να γίνουν πιο ανταγωνιστικά και ελκυστικά στον υπόλοιπο κόσμο.

Η διαδικασία της Μπολόνια υποστηρίζει επίσης τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας. Το στοιχείο αυτό αποκτά μεγάλη σημασία καθώς η αναλογία θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης, όπως και η ζήτηση για καινοτομία και επιχειρηματικότητα, αυξάνονται συνεχώς. 

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Όπως δείχνουν οι περιοδικές εκθέσειςpdf, έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Τον Μάιο του 2015, στο Γιερεβάν, οι υπουργοί Παιδείας καθόρισαν τέσσερις βασικές προτεραιότητες για το μέλλον:

  1. να βελτιωθεί η ποιότητα και η καταλληλότητα της διδασκαλίας και της μάθησης·
  2. να προωθηθεί η απασχολησιμότητα των αποφοίτων καθ΄ όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου·
  3. να λειτουργούν τα εκπαιδευτικά μας συστήματα χωρίς αποκλεισμούς·
  4. να εφαρμοστούν οι συμφωνηθείσες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Ποιες χώρες συμμετέχουν;

 Στον ιστότοπο του ΕΧΤΕ δημοσιεύεται κατάλογος των συμμετεχουσών χωρών.