Miről is van szó?

Az EU vezetői az Európa 2020 stratégia keretében célul tűzték ki, hogy 2020-ra a 30–34 éves uniós lakosok legalább 40%-a rendelkezzen felsőfokú iskolai végzettséggel. Annak érdekében, hogy közös erővel teljesítsék ezt a 40%-os kiemelt célt, az egyes EU-országok meghatározták, hogy saját területükön milyen nemzeti célt kell elérniük. A célok teljesítésének mérését 8 kiemelt mutató szolgálja, melyek használata hozzájárul a tényeken alapuló szakpolitikák kifejlesztéséhez. 

Miért van erre szükség?

Az Európai Unióban élő, felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalók aránya alacsonynak mondható nemzetközi viszonylatban (az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Japán, Dél-Korea és Ausztrália egyaránt maga mögé utasítja Európát ezen a téren). Az alacsony iskolázottság kedvezőtlenül befolyásolja a versenyképességet, és útját állja annak, hogy Európában lendületet vegyen az intelligens gazdasági növekedés. Az európai munkaerő-piaci előrejelzések szerint 2020-ban már a munkahelyek 35%-ának betöltéséhez szükség lesz felsőfokú iskolai végzettségre, ugyanakkor viszont az adatok azt mutatják, hogy 2012-ben a 25 és 64 év közötti uniós munkavállalóknak mindössze 27,6%-a érte el ezt az iskolázottsági szintet.

Milyen lépésekre került sor eddig?

Az uniós országok nemzeti célokat határoztak meg a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező állampolgárok arányának tekintetében, és a gazdaságpolitikai koordináció éves ciklusa, az európai szemeszter keretében minden évben jelentésben számolnak be arról, milyen intézkedéseket hoztak ezeknek a célkitűzéseknek a teljesítése érdekében. A folyamat részeként az Európai Bizottság részletesen elemzi a gazdasági és strukturális reformokról szóló tagállami programokat, és – amennyiben szükséges – ajánlásokat fogalmaz meg az egyes tagországok számára a következő 12–18 hónapra vonatkozóan.

Ahhoz, hogy növelni tudják a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalók arányát, az EU-országoknak általánosságban véve három fő kihívásra kell választ találniuk. Ezek a következők:

  1. Ki kell szélesíteni a hozzáférést a felsőoktatáshoz: növelni kell a jelenleg alulreprezentált társadalmi csoportok részvételét a felsőoktatási intézményekben, és elő kell segíteni, hogy e csoportok tagjai tanulmányaikat sikeresen elvégezve diplomát szerezzenek.
  2. Csökkenteni kell a lemorzsolódók arányát, és le kell rövidíteni a diploma megszerzéséhez szükséges időt.
  3. Javítani kell a felsőoktatás minőségét, és gondoskodni kell arról, hogy az oktatott tananyag megfeleljen az aktuális munkaerő-piaci szükségleteknek, így ugyanis több diák dönt majd a továbbtanulás mellett, és többen végzik el sikeresen a főiskolát, illetve az egyetemet.

Az Európai Bizottság folyamatosan tájékozódik arról, hogy az egyes tagállamoknak milyen nehézségekkel kell szembenézniük a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók arányának növelése terénpdf, és nyomon követi, milyen előrehaladást érnek el céljaik megvalósítása tekintetében.