Ce face Comisia

Comisia colaborează cu 32 de țări pentru a implementa planul european pentru învățarea în rândul adulților. Planul pune accent pe sporirea participării la programele destinate educației adulților (formale, non-formale și informale), necesare atât pentru a dobândi noi competențe profesionale, cât și pentru a juca un rol activ în societate și pentru a favoriza dezvoltarea personală.

În acest sens, Comisia coordonează, de exemplu, o rețea de coordonatori naționali pdf care promovează programe de formare a adulților în țările lor, oferă asistență și colectează și difuzează bune practici. Comisia mai colaborează și cu o serie de asociații, rețele și organizații sindicale europene pentru a promova educația adulților.

Motivație

Educația adulților poate ajuta Europa să depășească criza economică, să satisfacă nevoia de noi competențe și să mențină în activitate lucrători mai în vârstă. Educația este, de asemenea, importantă pentru incluziunea socială și pentru o cetățenie activă. În zilele noastre, nu mai putem folosi doar ceea ce învățăm la școală pentru a ne construi o carieră pe termen lung.

Participarea adulților la programele de formare diferă de la o țară a UE la alta, situându-se între 1,4% și 31,6% (cifre din 2012), iar tendința generală este aceea de stagnare. Ratele de participare sunt dezamăgitoare mai ales în cazul adulților mai în vârstă sau slab calificați. O acțiune la nivel european ar contribui la o mai mare popularizare a politicilor eficiente, precum și la susținerea acestora și ar favoriza schimbul de experiență între țări.

Măsuri luate până în prezent

Pentru a progresa în acest domeniu:

  • țările UE și-au stabilit ca obiectiv ca, până în 2020, 15% dintre adulții cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani să participe la un program de formare. În 2012, rata medie de participare a fost de 9% și doar 5 țări din UE și-au atins obiectivul propus.
  • Comisia publică indicatori și date referitoare la situația actuală din statele membre, rapoarte privind progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a politicilor și propune noi măsuri.
  • Comisia facilitează schimbul de bune practici și cunoștințe în materie de politici în cadrul programului de lucru „Educație și formare profesională 2020” și în cadrul unor grupuri de lucru și rețele consacrate unor teme specifice, create pe o perioadă determinată.
  • Comisia a comandat studii care să contribuie la sprijinirea unor politici mai eficiente.