×

Hvala vam što ste posjetili nove internetske stranice „Obrazovanje i osposobljavanje”. Većina stranica za sada je dostupna samo na engleskom jeziku, ali u tijeku je prijevod na ostala 23 službena jezika EU-a. Ažurirat ćemo stranice čim prijevodi budu dostupni.

Jezična raznolikost

Skladno supostojanje brojnih jezika u Europi moćan je simbol težnji EU-a da bude ujedinjen u raznolikosti, što je jedan od temelja europskog projekta.

O čemu je riječ?

Skladno supostojanje brojnih jezika u Europi moćan je simbol težnji EU-a da bude ujedinjen u raznolikosti, što je jedan od temelja europskog projekta.

Jezici određuju identitet svakog pojedinca, ali su i dio našeg zajedničkog nasljeđa. Mogu povezivati ljude i otvoriti vrata prema drugim zemljama i kulturama te promicati uzajamno razumijevanje. Uspješna politika višejezičnosti može poboljšati životne prilike građana: povećati njihovu zapošljivost, olakšati pristup uslugama i pravima te doprinijeti solidarnosti putem intenzivnijeg međukulturnog dijaloga i socijalne kohezije.

EU sada ima 440 milijuna građana, 27 država članica, tri pisma i 24 službena jezika, od kojih su neki i veliki svjetski jezici. Još šezdesetak drugih jezika dio je baštine EU-a i govori se u određenim regijama ili ih govore određene skupine. Osim toga, i imigranti su sa sobom donijeli mnogo raznih jezika: procjenjuje se da unutar granica EU-a trenutačno žive ljudi barem 175 različitih nacionalnosti.

Jezična raznolikost ugrađena je u članak 22. Europske povelje o temeljnim pravima („Poštovanje ‚prava pripadnika manjina’ jedna je od temeljnih vrijednosti Europske unije. Nadalje, Poveljom EU-a o temeljnim pravima zabranjuje se diskriminacija na temelju pripadnosti nacionalnoj manjini te u skladu s njom Unija poštuje kulturnu, vjersku i jezičnu raznolikost.

Međutim, Komisija nema općih ovlasti u pogledu manjina. Komisija tako nije nadležna za pitanja povezana s definicijom nacionalne manjine, priznavanjem statusa manjinama, njihovim samoodređenjem i autonomijom ili načinom reguliranja uporabe regionalnih ili manjinskih jezika. Ta su pitanja u nadležnosti država članica.”).

Što se poduzima?

Svake godine 26. rujna na Europski dan jezika Europska komisija udružuje snage s Vijećem Europe, Europskim centrom za suvremene jezike, jezičnim institucijama i građanima diljem Europe radi promicanja jezične raznolikosti i učenja jezika kroz razna događanja.

Iz programa EU-a za obrazovanje uvijek su se izdvajala sredstva za financiranje projekata učenja jezika, koji će se podupirati i dalje. Program za cjeloživotno učenje (2007. – 2013.) jednim je dijelom bio posvećen učenju jezika i jezičnoj raznolikosti. Podupirao je mreže koje pridonose razvoju jezičnih politika i multilateralne projekte za izradu materijala za učenje jezika kako bi bili dostupni široj publici.

U aktualnom programu Erasmus+ (2014. – 2020.) promicanje učenja jezika i jezične raznolikosti jedan je od glavnih prioriteta. Svi jezici mogu se poduprijeti projektima i strateškim partnerstvima koje sufinancira Erasmus+. Primjeri jezičnih projekata mogu se pronaći u bazi rezultata projekata.

Program EU-a za kulturu Kreativna Europa podupire književno prevođenje kako bi više ljudi imalo pristup književnim djelima i kako bi se očuvala jezična raznolikost u EU-u.