Učiteljski poklici

Evropska komisija sodeluje z državami EU pri izboljševanju standardov poučevanja in podpori učiteljskim poklicem, tako da omogoča hitrejšo izmenjavo informacij in izkušenj med snovalci politike.

Za kaj gre

Znanje, spretnosti in ravnanje evropskih učiteljev in šolskega vodstva so izjemnega pomena. Njihova kakovost in profesionalnost neposredno vplivata na to, kako učenci napredujejo.

Pričakovanja do učiteljev, šolskega vodstva in izobraževalcev učiteljev so velika. Pozvani so, da igrajo ključno vlogo pri doseganju visokokakovostnega izobraževanja za vse udeležence izobraževanja. Toda za to morajo tudi sami izpopolniti svoje kompetence. Bistvenega pomena sta visoka kakovost začetnega izobraževanja in stalnega strokovnega izpopolnjevanja ter podpora ves čas poklicnega dela.

Slabši družbeni ugled učiteljskega poklica in pomanjkanje učiteljskih kadrov sta problem v številnih državah EU in ovira za kakovostnejše šolsko izobraževanje. Večina držav zato poskuša privabiti širši razpon ustreznih kandidatov v poučevanje, jih motivirati za odlično delo v tem zahtevnem poklicu in jih pri tem podpirati.

Evropska komisija sodeluje z državami EU pri izboljševanju standardov poučevanja in podpori učiteljskim poklicem, tako da omogoča hitrejšo izmenjavo informacij in izkušenj med snovalci politike. Delovna skupina evropskih strokovnjakov iz držav članic in organizacij deležnikov na rednih sestankih preučuje posamezne vidike politik v zvezi z učitelji in vodstvenimi delavci, razpravlja o skupnih izzivih in skrbi za izmenjavo dobrih praks.

Dosedanji ukrepi

Delovne skupine EU so pripravile smernice za oblikovalce politik o različnih temah, povezanih z učiteljskimi poklici. Te publikacije ponujajo široka, splošna načela za razvoj politike ter številne praktične primere iz vse Evrope.